Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Энэ та нарын итгэл үү?

Бадаг 1

Бурханы оршин тогтнолд итгэдэг мөртөө

яагаад Түүнийг хүндэлдэггүй юм бэ?

Зүрх сэтгэлдээ итгэдэг хэвээр мөртөө

яагаад Түүнээс айдаггүй юм бэ?

Христ бол бие махбодтой болсон Бурхан,

энэ чиний хүлээн зөвшөөрч чадах баримт.

Тэгээд юунд дооглон, үл хүндэлдэг юм бэ?

Дахилтын өмнөх хэсэг

Эдгээр нь та нарын итгэлийг харуулдаг уу?

Агшин бүрд та нар үл итгэлийг тээдэг.

Дахилт

Хором бүрд та нар Христээс урвах

аюулд байдаг гэдгийг энэ нь илтгэнэ.

Бие махбодтой болсон Бурханд эргэлзэх бүхнээр

та нарын цус дүүрэн байдаг.

Тиймээс Бурхан та нарын замыг

тууштай итгэлтэй биш гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг.

Бадаг 2

Бурхан хаашаа явахыг хараад,

яагаад Түүнийг шүүдэг юм бэ?

Яагаад Түүний төлөвлөгөөнд захирагдаж,

үгийг нь дагадаггүй юм бэ?

Яагаад Түүнийг сүрдүүлж, тахилыг нь хулгайлдаг юм бэ?

Яагаад Христийн өмнөөс ярьдаг юм бэ?

Яагаад далдуур Түүнийг доромжилдог юм бэ?

Яагаад Түүний ажил, үгийг шүүдэг юм бэ?

Дахилтын өмнөх хэсэг

Эдгээр нь та нарын итгэлийг харуулдаг уу?

Агшин бүрд та нар үл итгэлийг тээдэг.

Дахилт

Хором бүрд та нар Христээс урвах

аюулд байдаг гэдгийг энэ нь илтгэнэ.

Бие махбодтой болсон Бурханд эргэлзэх бүхнээр

та нарын цус дүүрэн байдаг.

Тиймээс Бурхан та нарын замыг

тууштай итгэлтэй биш гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг.

Холбогч хэсэг

Та нарын бүх арга зам, үг яриа,

сэдэл ба зорилго чинь

Христэд итгэдэггүйг чинь илчилдэг.

Та нарын харц ч бас харуулдаг.

Та нар бүгдээрээ

агшин бүрд үл итгэлийг тээдэг!

Дахилт

Хором бүрд та нар Христээс урвах

аюулд байдаг гэдгийг энэ нь илтгэнэ.

Бие махбодтой болсон Бурханд эргэлзэх бүхнээр

та нарын цус дүүрэн байдаг.

Тиймээс Бурхан та нарын замыг

тууштай итгэлтэй биш гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг,

та нар сайтар үндэслэлгүй,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг,

итгэлдээ шийдвэртэй бус байна гэдэг.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи үнэхээр Бурханд итгэгч мөн үү?”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Чи хэнд үнэнч вэ?

Дараах:Хүмүүсийн хэлдэг, хийдэг юу ч Бурханы ажиглалтаас мултардаггүй

Холбогдох агуулга