Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Зан чанарын өөрчлөлтөд итгэ

1

Зан чанарын өөрчлөлт ганц хоногийн дотор гардаг юм биш; энэ бол баримт. Учир нь зан чанарын өөрчлөлт бол хүний завхарсан мөн чанарын эх сурвалжийг ил болгосноор гардаг өөрчлөлт юм. Энэ үйл явцад олон зүйлийг туулсны дараа чи үнэний зөвхөн нэг талыг ойлгож магад бөгөөд үүний дараа л зан чанараа нэг талаар өөрчилнө. Эсвэл магадгүй олон хүн, үйл явдал, юмс, өөр өөр орчныг туулж, олон нугачаатай замаар явсны дараа л өчүүхэн өөрчлөлтөд хүрч чадна. Өөрчлөлтийн чинь хэмжээ ямар ч бай, Бурханы нүдэнд нандин байдаг. Чи их зовж, томоохон төлөөс төлсөн тул Бурхан үүнийг чинь нандигнан, санадаг. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг Бурхан харж, хүсэл чинь юу болохыг мэддэг. Түүнчлэн сул тал чинь юу болохыг, мөн чамд юу хэрэгтэйг Тэр мэддэг.

2

Библид, үрэлгэн хүү эргэн ирсэн тухай түүх байдаг. Яагаад ийм харьцуулалт хийсэн байх вэ? Учир нь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы хүсэл нь чин сэтгэлийнх юм. Тэрээр хүмүүст гэмшиж, өөрчлөгдөх боломж олгон, ингэх явцдаа хүмүүсийг ойлгож, тэдний сул тал, завхралынх нь хэмжээг гүн гүнзгий мэддэг. Тэд бүдэрнэ гэдгийг Тэр мэддэг. Иймээс зан чанарын өөрчлөлт гэж юу болохыг мэдэн, зан чанараа өөрчлөхийн тулд ямар төрлийн үйл явцыг туулах ёстойг ойлгомогцоо бид айх хэрэггүй. Харин ч өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх тухайд Бурханы ажил бодитой, практик бөгөөд Бурхан хүмүүсийг Сатаны завхралын мөн чанараас аварч, Сатаны гараас булаан авах хүч чадалтайг бид харж болно. Бас хүмүүсийг зан чанарын өөрчлөлтөд хүргэх хүч чадал, мэргэн ухаан Түүнд бий.


Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Зан чанарын өөрчлөлт нь юу болох болон зан чанарын өөрчлөлтөнд хүрэх зам”-аас

Өмнөх:Бурхан шийдвэртэй хүмүүст дуртай

Дараах:Үнэнийг эрэлхийлснээр бүх асуудлыг шийдэж болно

Холбогдох агуулга