Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн

Хүн төрөлхтний хэсэг болохын хувьд,

Христийн үнэнч дагалдагчдын хувьд,

Бидний үүрэг хариуцлага бол

Бурханы даалгаврыг биелүүлэхэд зориулж,

Оюун санаа биеэ өргөх юм.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.


Хэрэв бидний бие сэтгэл Бурханы даалгавар

Эсвэл хүн төрөлхтний

Зөв шударга үйлийн төлөө биш бол

Бидний сүнс Бурханы даалгаврын төлөө

Амиа өгсөн хүмүүсийн өмнө зохисгүй байна.

Харин бүхнээ өгдөг Бурханы өмнө

Үнэхээр зохисгүй байна.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

Бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай

Дараах:Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг

Холбогдох агуулга