Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Итгэхдээ Ариун Сүнсний удирдсан замыг дага

I

Та нар Бурханд итгэх замын маш өчүүхэн хэсгээр л алхсан ба зөв замд хараахан ороогүй байна, тиймээс та нар Бурханы стандартад хүрэхэд бас л хол байна. Яг одоо бол та нарын биеийн хэмжээ Бурханы шаардлагад таарч нийцэх болоогүй. Та нар хэв чанараасаа, бас төрөлхийн завхарсан уг чанараасаа болоод Бурханы ажилд үргэлж хайхрамжгүй ханддаг ба ноцтойгоор авч үздэггүй. Энэ бол та нарын хамгийн том дутагдал юм.

II

Түүнчлэн та нар Ариун Сүнсний замыг олох чадваргүй. Та нарын олонх нь үүнийг ойлгодоггүй, тодорхой харж чаддаггүй. Түүнээс гадна та нарын олонх нь үүнийг үл тоомсорлодог ба бүр ч илүү хөнгөмсөг үздэг. Хэрэв та нар энэ маягаар үргэлжлүүлж, Ариун Сүнсний ажлыг мэдэхгүй байх юм бол Бурханд итгэгчийн хувиар алхсан зам чинь хий дэмий болно. Яагаад гэвэл, та нар Бурханы хүслийг биелүүлэхийн төлөө өөрийн чадах бүхнээ хийгээгүй, мөн Бурхантай сайн хамтран ажиллаагүй. Энэ нь Бурхан чам дээр ажиллаагүй ч юм уу Ариун Сүнс чамайг хөдөлгөөгүй гэсэн үг биш. Харин чи Ариун Сүнсний ажлыг нухацтай авч үздэггүй маш тоомсоргүй байдаг гэсэн үг юм. Та нар байдлыг даруйхан өөрчилж, Ариун Сүнсний удирдсан замаар алхах ёстой.

III

“Ариун Сүнсний удирдсан зам” гэдэг бол хүмүүс сүнсэндээ гэгээрэл хүртэж, Бурханы үгийг мэдэж, өмнө нь зурайж буй замыг тод томруун харж, үнэнд алхам алхмаар орж чаддаг болж, Бурханыг улам бүр мэдэж авах явдал билээ. Ариун Сүнсний удирдсан зам гэдэг бол үндсэндээ Бурханы үгийг хүмүүс аливаа гажуудал, ташааралгүйгээр илүү тодорхой ойлгож, тэгснээрээ түүгээр алхаж болно гэсэн үг юм. Ийм үр дүнд хүрэхийн тулд та нар Бурхантай нийцэн ажиллаж, хэрэгжүүлэх зөв замаа олж, Ариун Сүнсний удирдсан замаар алхах хэрэгтэй. Бурханы шаарддаг шаардлагад хүрэхийн тулд та нар хэрхэн хийдэг, мөн Бурханд итгэх зөв замд орохын тулд хэрхэн хэрэгжүүлдэгтэй хамаатай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдрал хүмүүсийг зөв замд хөтөлдөг”-өөс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Эрэл хайгуулын чинь зорилго юу вэ?

Дараах:Хүний жинхэнэ дуулгавартай байдлыг Бурхан хүсдэг

Холбогдох агуулга