Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил

Хурд

Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил

Эцсийн өдрүүдэд, “Үг махбод болдог”

гэдгийг Бурхан хэрэгжүүлдэг нь

тодорхой баримт билээ.

Газар дээрх Өөрийн бодит ажлаар дамжуулан

Түүнийг мэдэж, Түүнтэй харилцаж,

Түүний бодит үйл хэргийг харахад

Бурхан хүнийг хүргэдэг.

Тэр заримдаа тэмдэг үзүүлж,

гайхамшгийг хийдэг, заримдаа хийдэггүй гэдгийг

Тэр хүнд тодорхой харуулдаг.

Энэ нь эрин үеэс хамаардаг.

Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх

чадвартайг энэ харуулдаг,

харин Тэр ажиллах байдлаа

Өөрийн ажил ба эрин үеийн дагуу өөрчилдөг.

Учир нь энэ бол өөр эрин үе,

Бурханы ажлын өөр үе шат,

Бурханы ил тод хийдэг үйл хэрэг өөр.

Бурханд итгэх хүний итгэл

тэмдэг, гайхамшиг, ид шидэд оршдоггүй,

харин шинэ эрин үе, шинэ эрин үе дэх

Түүний бодит ажилд оршдог.

Ажлын одоогийн үе шатанд,

Тэр тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй,

Есүсийн эрин үед Тэр үзүүлсэн,

учир нь тэр эрин үед Түүний ажил өөр байлаа.

Бурхан тэр ажлаа одоо хийдэггүй.

Тэр үүнийг хийж чадахгүй гэж,

хийдэггүй тул Тэр Бурхан биш гэж зарим нь боддог.

Энэ ердөө эндүүрэл биш үү?

Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх чадвартай,

гэвч Тэр өөр эрин үед ажиллаж байна,

иймээс Тэр тийм ажил хийдэггүй.

Учир нь энэ бол өөр эрин үе,

Бурханы ажлын өөр үе шат,

Бурханы ил тод хийдэг үйл хэрэг өөр.

Бурханд итгэх хүний итгэл

тэмдэг, гайхамшиг, ид шидэд оршдоггүй,

харин шинэ эрин үе, шинэ эрин үе дэх

Түүний бодит ажилд оршдог.

Өө, Бурханы ажилладаг

байдлаар дамжуулан хүн Бурханыг мэдэж авдаг.

Энэ мэдлэг нь Бурхан, Түүний ажил,

үйл хэрэгт итгэх итгэлийг хүнд бий болгодог.

Учир нь энэ бол өөр эрин үе

Бурханы ажлын өөр үе шат,

Бурханы ил тод хийдэг үйл хэрэг өөр.

Бурханд итгэх хүний итгэл

тэмдэг, гайхамшиг, ид шидэд оршдоггүй,

харин шинэ эрин үе, шинэ эрин үе дэх

Түүний бодит ажилд оршдог,

шинэ эрин үе дэх...


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханы дийлэнх ажил нь үгээр биелэгддэг

Дараах:Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч

Холбогдох агуулга

 • Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй

  Бурханы үг амиар дүүрэн бөгөөд бидний алхах ёстой замыг, үнэний тухай ойлголтыг өгдөг. Бид Түүний үгэнд татагдаж, Түүний дууны өнгө, хэлбэрт анхаарч …

 • Бурханы илрэлтийн утга учир

  Бурханы илрэлт гэдэг нь Тэр Бодитоор дэлхий дээр Өөрийн ажлаар ирнэ гэсэн үг Өөрийнхөөрөө, Өөрийн зан чанартайгаа, Өөрийн арга барилаар Тэр хүмүүсийн …

 • Бурханыг гэсэн хайр 

  Бурхан намайг далай шиг олон түмнээс сонгож хажуудаа авчирсан. Түүний үнэн, энэрэнгүй үгс зүрхийг минь дулаацуулсан. Түүний тууштай дуудлага намайг зү…

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…