Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог

Өөрт нь үнэхээр итгэдэг бүх хүнийг

Амиар хангахаар, амиар хангахаар

Эцсийн өдрүүдэд Христ гарч ирсэн.

Христийн хийсэн ажил нь

Хуучин эрин үеийг төгсгөж, шинийг авчрахын төлөө юм.

Энэ бол шинэ эрин үед орох

Бүх хүний явах ёстой зам.

Хэрэв чи Түүнийг хүлээн зөвшөөрч чадалгүй,

харин яллаж, доромжилж эсвэл хавчвал,

үүрд мөнхөд шатаж,

Хэзээ ч Бурханы хаанчлалд орохгүй нь лавтай.

Христ Өөрөө

Ариун Сүнс болон Бурханы илэрхийлэл.

Бурханы ажлыг газар дээр хийхээр

Түүний итгэмжилсэн Нэгэн.

Хэрэв чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хийсэн зүйлсийг

хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол

Ариун Сүнсийг доромжилж байна гэж Бурхан хэлдэг.

Амсах цээрлүүлэлт нь бүгдэд ил байдаг.


Хэрэв чи эцсийн өдрүүдийн Христийг

эсэргүүцэж, үгүйсгэвэл чиний өмнөөс хэн ч

үр дагаврыг нь үүрч чадахгүй,

үр дагаврыг нь үүрч чадахгүй гэж Бурхан хэлдэг.

Чамд энэ өдрөөс хойш

Бурханы зөвшөөрлийг олох ямар ч боломж байхгүй.

Чи өөрийгөө аврахыг оролдовч,

Бурханы царайг дахин харж чадахгүй.

Учир нь чиний эсэргүүцдэг зүйл хүн биш,

Чиний үгүйсгэдэг зүйл туниагүй нэгэн биш,

Харин Христийг чи үгүйсгэдэг.

Чи үүний үр дагаврыг мэдэх үү?

Христ Өөрөө

Ариун Сүнс болон Бурханы илэрхийлэл.

Бурханы ажлыг газар дээр хийхээр

Түүний итгэмжилсэн Нэгэн.

Хэрэв чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хийсэн зүйлсийг

хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол

Ариун Сүнсийг доромжилж байна гэж Бурхан хэлдэг.

Амсах цээрлүүлэлт нь бүгдэд ил байдаг.


Чи жижиг алдаа гаргаагүй, жигшмээр хэрэг үйлдсэн.

Иймд үнэний өмнөөс ярзайн эсэргүүцэж,

Утгагүй шүүмжлэл битгий хий.

Учир нь зөвхөн үнэн л чамд амь авчирч

дахин төрж, Бурханыг царайг харах боломж олгодог.

Христ Өөрөө

Ариун Сүнс болон Бурханы илэрхийлэл.

Бурханы ажлыг газар дээр хийхээр

Түүний итгэмжилсэн Нэгэн.

Хэрэв чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хийсэн зүйлсийг

хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол

Ариун Сүнсийг доромжилж байна гэж Бурхан хэлдэг.

Амсах цээрлүүлэлт нь бүгдэд ил байдаг.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хангалуун байлгах нь эн тэргүүнд байдаг

Дараах:Хүний хийх ёстой зүйлийг чанга атга