Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна

Хурд

Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна

Хүмүүс аврагдахад Сатан ялагдсан,

хүмүүс хоол нь байж, залгиулахаа больсон,

харин оронд нь суллагдсан.

Ийм хүмүүс чигч учраас,

Бурханд итгэн дуулгавартай байж, Бурханаас айдаг.

Тэд Сатанаас бүрмөсөн салдаг.

Сатанд ичгүүр авчирч, хулчгар болгодог,

тэд бүрэн дүүрэн ялдаг.

Тэдний Бурханд итгэх итгэл, дуулгавартай байдал,

Бурханаас айх айдас нь

Сатан тэднийг орхиход хүргэдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.

Бурханаар аврагдсан хүмүүс,

Бурханы шалгалтыг туулж,

маш олон янзаар Сатанд соригдож, довтлуулсан.

Аврагддаг хүмүүс Бурханы хүсэл, шаардлагыг ойлгодог,

Түүний төлөвлөгөөнд захирагддаг.

Тэд Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг.

Тэд үнэнч зантай, зөөлөн сэтгэлтэй,

мөн хайр, үзэл ядалтын ялгааг харж чаддаг.

Шударга ёсыг мэддэг тэд ухаалаг бөгөөд

Бурханыг анхаарч, Түүний гэсэн бүхнийг дээдэлдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.

Сатанд хүлэгдэж, ажиглуулж,

буруутгагдаж, доромжлуулаагүй

тэд чөлөөтэй, эрх чөлөөтэй байдаг.

Иовыг эрх чөлөөтэй амьдруулахын тулд Бурхан,

Сатанд гардуулан өгсөнтэй адилхан.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханы үгийн ач холбогдол

Дараах:Та нарыг гэсэн Бурханы найдварыг та нар мэдэрсэн үү

Холбогдох агуулга

 • Ямар ч үед Та надтай хамт

  Би ертөнцөөр хэрэн хэсэж, Зүрх сэтгэлдээ төөрч, цөхөрсөн байсан. Таны тааламжит үгсээр сэргэж, Би гэрлийг харсан. Би Таны үгээр шүүлтийг хүлээн авч Хэ…

 • Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг

  Хүмүүс Бурханы үг болон ажилтай нүүр тулахаараа Тэр чухал үгсийг гэгээн зүрхээр Илүү анхааралтай судлана гэж Бурхан найддаг. Шийтгэгдсэн нэгний мөрийг…

 • Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ

  Ⅰ Залбирахдаа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Бурханд залбирахдаа үнэхээр ярилц. Чихэнд таатай үгээр Бурханыг битгий …

 • Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд

  Хүн урьд ямар байсанаа сэргээвэл Тэд өөрсдийн зорилгоо гүйцээж чадна Өөрсдийн байраа сахиж Бурханы бүх зохицуулалтыг дагана Бурхан дэлхий дээр Түүнийг…