754 Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна

I

Хүмүүс аврагдахад Сатан ялагдсан,

хүмүүс хоол нь байж, залгиулахаа больсон,

харин оронд нь суллагдсан.

Ийм хүмүүс чигч учраас,

Бурханд итгэн дуулгавартай байж, Бурханаас айдаг.

Тэд Сатанаас бүрмөсөн салдаг.

Сатанд ичгүүр авчирч, хулчгар болгодог,

тэд бүрэн дүүрэн ялдаг.

Тэдний Бурханд итгэх итгэл, дуулгавартай байдал,

Бурханаас айх айдас нь

Сатан тэднийг орхиход хүргэдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.


II

Бурханаар аврагдсан хүмүүс,

Бурханы шалгалтыг туулж,

маш олон янзаар Сатанд соригдож, довтлуулсан.

Аврагддаг хүмүүс Бурханы хүсэл, шаардлагыг ойлгодог,

Түүний төлөвлөгөөнд захирагддаг.

Тэд Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг.

Тэд үнэнч зантай, зөөлөн сэтгэлтэй,

мөн хайр, үзэл ядалтын ялгааг харж чаддаг.

Шударга ёсыг мэддэг тэд ухаалаг бөгөөд

Бурханыг анхаарч, Түүний гэсэн бүхнийг дээдэлдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.


III

Сатанд хүлэгдэж, ажиглуулж,

буруутгагдаж, доромжлуулаагүй

тэд чөлөөтэй, эрх чөлөөтэй байдаг.

Иовыг эрх чөлөөтэй амьдруулахын тулд Бурхан,

Сатанд гардуулан өгсөнтэй адилхан.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.


“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 753 Бурханы хийдэг бүхэн нь хүнийг аврахын төлөө юм

Дараах: 755 Сатаныг ялдаг хүмүүс л аврагддаг

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх