Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

6-р бүлэг. Бурханд итгэх итгэлдээ чиний эзэмших ёстой хэд хэдэн төрлийн ялгаа

2. Ариун Сүнсний ажил болон муу ёрын сүнсний ажлын хоорондох ялгаа

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурхан Өөрийн ажлыг давтдаггүй, бодитой бус ажил хийдэггүй, хүнд хэрээс хэтэрсэн шаардлага тавьдаггүй, бас хүний эрүүл ухаанаас давсан ажил хийдэггүй. Түүний хийдэг бүх ажил хүний хэвийн ухааны хүрээнд байж, хэвийн хүн чанарын эрүүл ухаанаас давдаггүй бөгөөд Түүний ажил хүний хэвийн шаардлагын дагуу байдаг. Хэрвээ Ариун Сүнсний ажил мөн бол, хүн улам хэвийн болж, хүн чанар улам хэвийн болдог. Хүн өөрийн ялзарсан сатанлаг зан чанар болон хүний мөн чанарын талаар улам их мэдлэгтэй болж, үнэнийг улам ихээр хүсэн тэмүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, хүний амь улам өсөж, хүний завхарсан зан чанар нь улам их өөрчлөгдөж чадна—энэ бүгд нь Бурхан хүний амь болохын уг утга учир юм. Хэрвээ тухайн зам нь хүний мөн чанар болох зүйлсийг илчилж, хүний зан чанарыг өөрчилж чадахгүй, түүнчлэн хүнийг Бурханы өмнө аваачиж, Бурханы талаарх үнэн зөв ойлголтыг хүнд өгч чадахгүй, бүр тэр ч байтугай хүн чанарыг нь улам дорд болгож, эрүүл ухааныг нь улам хэвийн бус болгож байвал, энэ зам үнэн зам байх учиргүй бөгөөд энэ нь муу ёрын сүнсний ажил юм уу хуучин зам байж болох юм. Товчхондоо гэвэл, энэ нь Ариун Сүнсний өнөөгийн ажил биш.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг болон Бурханы ажлыг мэддэг хүмүүс л Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна”-аас

Ямар зүйл Бурханаас гардаг, ямар зүйл Сатанаас гардаг болохыг чи ойлгох ёстой. Бурханаас гардаг зүйл нь, үзэгдлийн тухай илүү тодорхой мэддэг болоход чамайг хүргэж, Бурханд улам илүү ойр болгож, ах эгч нартайгаа үнэн сэтгэлээсээ хайрыг хуваалцдаг болгоно; чи Бурханы ачаанд санаа тавих чадвартай болох ба Бурханыг хайрлах сэтгэл чинь багасахгүй; чамд урагш алхах зам байгаа. Сатанаас гарч ирдэг зүйлс, үзэгдлүүдийг алдаж, өмнө нь байсан бүхнээ алдахад чамайг хүргэдэг; чи Бурханаас холдож, ах эгч нараа гэсэн хайр чинь үгүй болж, үзэн ядах сэтгэлтэй болно. Чи цөхөрч, цаашид чуулганы амьдралаар амьдрах хүсэлгүй болох бөгөөд Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэл чинь үгүй болдог. Энэ бол Сатаны ажил бөгөөд мөн муу ёрын сүнсний хийсэн ажлын үр дагавар юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Хорин хоёрдугаар бүлэг”-ээс

Ариун Сүнсний ажил бол идэвх санаачилгатай удирдамж болон эерэг гэгээрлийн нэг хэлбэр юм. Энэ нь хүмүүст идэвхгүй байхыг зөвшөөрдөггүй. Энэ нь тэдэнд тайтгарал авчирч, итгэл болон шийдэмгий байдлыг өгдөг ба Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх боломж олгодог. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс идэвхтэйгээр орж чаддаг, тэд идэвх санаачилгатай байдаг болохоос биш идэвхгүй байж, албадуулдаггүй. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс баяртай агаад бэлэн байдаг бөгөөд дуулгавартай байхдаа бэлэн, өөрсдийгөө даруу болгохдоо баяртай байж, дотроо шаналантай, сул дорой хэрнээ хамтран ажиллах шийдвэртэй байж, дуртайяа зовж, дуулгавартай байж чаддаг, мөн хүний хүсэл, хүний бодлоор сэвтээгүй, хүний шунал, сэдлээр лавтайяа сэвтээгүй байдаг. Ариун Сүнсний ажлыг туулах үедээ хүмүүс дотроо тун ариун байдаг. Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүс Бурханыг гэх хайрыг болон ах эгч нарыг гэсэн хайрыг амьдран харуулж, Бурханы баярладаг зүйлд баярлаж, Бурханы дургүйцдэг зүйлд дургүйцдэг. Ариун Сүнсний ажлаар хөдөлгөгддөг хүмүүс хэвийн хүн чанартай бөгөөд тэд үнэнийг байнга эрэлхийлдэг, мөн хүн чанарыг эзэмшдэг. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүсийн байр байдал улам бүр сайжирч, хүн чанар нь улам бүр хэвийн болдог бөгөөд зарим хамтын ажиллагаа нь мунхаг байж болох ч сэдэл нь зөв, оролт нь эерэг байдаг, тэд саад хийх гэж оролддоггүй, мөн тэдний дотор ямар ч хорон санаа байдаггүй. Ариун Сүнсний ажил хэвийн агаад бодитой, Ариун Сүнс хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу хүнд ажилладаг бөгөөд хэвийн хүмүүсийн бодит эрэл хайгуулын дагуу хүмүүсийг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнс хүмүүс дээр ажиллах үедээ хэвийн хүмүүсийн хэрэгцээний дагуу залж чиглүүлж гэгээрүүлэн, хэрэгцээнд нь үндэслэн хангаж, дутагддаг зүйл болон дутагдал дээр нь үндэслэн эергээр залж чиглүүлж, гэгээрүүлдэг; Ариун Сүнс ажиллах үед хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу ажилладаг бөгөөд бодит амьдрал дээр л хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг харж чаддаг. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа идэвхтэй төлөв байдалтай, хэвийн сүнслэг амьдралтай байвал Ариун Сүнс ажилладаг. Ийм төлөв байдалд тэд Бурханы үгийг идэж, уух үедээ итгэлтэй байж, залбирах үедээ урам зориг орж, ямарваа зүйл тохиолдоход идэвхтэй байдаг ба ийм зүйл тохиолдож байхад тэд Бурханы сур хэмээн шаарддаг сургамжийг харж чаддаг бөгөөд идэвхгүй, сул дорой биш байж, хэдийгээр бодит бэрхшээлтэй тулгарсан ч Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахад бэлэн байдаг.

Ариун Сүнсний ажил ямар үр дүнд хүрдэг вэ? Чи мунхаг байж болно, мөн чиний дотор ямар ч ялган салгах чадвар байхгүй байж болно, гэхдээ Ариун Сүнс чамайг итгэлтэй байлгаж, Бурханыг хангалттай хайрлаж чадахгүй байгааг чинь чамд үргэлж мэдрүүлж, мөн чамайг хамтран ажиллахад бэлэн байлгаж, урдах бэрхшээл хэчнээн их байлаа ч хамтран ажиллахад бэлэн байлгахын тулд л ажилладаг. Та нарт ямар нэгэн үйл явдал тохиолдох ба тэр нь Бурханаас ирсэн үү, эсвэл Сатанаас ирсэн үү гэдэг нь тодорхойгүй байдаг, гэвч чи хүлээх чадвартай байж, идэвхгүй биш, мөн хайнга биш байх болно. Энэ бол Ариун Сүнсний хэвийн ажил юм. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүст жинхэнэ бэрхшээл тулгардаг ба заримдаа тэд уйлж, заримдаа энэ нь тэдний даван гарч чадахгүй зүйлс байх боловч энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний ердийн ажлын үе шат юм. Хэдийгээр тэд тэдгээр зүйлийг даван гардаггүй ч, хэдийгээр тухайн үед тэд сул дорой байж, гомдоллодог ч дараа нь тэд туйлын итгэлээр Бурханыг хайрлаж бас л чаддаг. Тэдний идэвхгүй төлөв байдал нь, хэвийн туршлагад нь саад болдоггүй бөгөөд бусад хүн юу хэлэхээс, тэднийг хэрхэн дайрч довтлохоос үл хамааран тэд мөн л Бурханыг хайрлаж чаддаг. Залбирлын үеэр тэд Бурханд маш их өртэй байдаг байсан гэдгээ үргэлж мэдэрдэг бөгөөд тийм зүйлстэй дахин тулгарах үедээ Бурханыг хангалуун байлгаж, махан биеэс татгалзахаар шийддэг. Энэхүү хүч чадал нь тэдний дотор Ариун Сүнсний ажил байгааг харуулдаг ба энэ нь Ариун Сүнсний ажлын хэвийн төлөв байдал юм.

Сатанаас гардаг ажил гэж юу вэ? Сатанаас гардаг ажилд, хүмүүсийн дотрох үзэгдэл тодорхойгүй болж, тэд хэвийн хүн чанаргүй, үйлдлийнх нь цаад сэдэл буруу байдаг бөгөөд хэдийгээр Бурханыг хайрлахыг хүсдэг ч дотор нь үргэлж буруушаал байдаг, эдгээр буруушаал болон бодол тэдний дотор үргэлж саад болж, амийнх нь өсөлтийг хязгаарлаж, Бурханы өмнө хэвийн нөхцөлтэй байхад нь саад хийдэг. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны ажил хүмүүсийн дотор ормогц зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй, өөрсдийгөө яахаа мэддэггүй бөгөөд цуглаан харагдахаар зугтахыг хүсэж, бусдыг залбирч байхад нүдээ аньж чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний ажил нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох хэвийн харилцааг сүйтгэж, хүмүүсийн урьдын үзэгдэл болон амийн оролтын замыг нь самууруулдаг, зүрх сэтгэлдээ тэд хэзээ ч Бурханд ойртож чадалгүй, үймүүлж, дөнгөлөх зүйлстэй үргэлж учран, зүрх сэтгэл нь амар тайван байж чаддаггүй бөгөөд энэ нь Бурханыг хайрлах хайранд нь ямар ч хүч чадал үлдээлгүй, сүнсийг нь доош живүүлдэг. Энэ нь Сатаны ажлын илрэл юм. Бодолдоо тууштай байж, гэрчлэлд зогсож чаддаггүй болгох, чамайг Бурханы өмнө буруутай, Бурханд үнэнч бус нэгэн болгох зэргээр Сатаны ажил илэрдэг. Сатаны хөндлөнгийн оролцооноос болж чи өөрийн доторх Бурханыг хайрлах хайр болон үнэнч байдлаа алдаж, Бурхантай харьцах хэвийн харилцаагаа үгүй хийдэг бөгөөд үнэнийг эрж хайдаггүй, өөрийгөө сайжруулахыг эрэлхийлдэггүй, харин доройтож, идэвхгүй болж, өөрийгөө өөгшүүлж, нүглийн тархалтыг зоргоор нь тавьж, нүглийг үзэн ядахаа больдог; түүнчлэн Сатаны хөндлөнгийн оролцоо нь чамайг замбараагүй болгож, Бурхан сэтгэлийг чинь хөдөлгөсөн байдлыг алга болгон, Бурханд гомдоллож, Бурханыг эсэргүүцэж, сэжиглэхэд чамайг хүргэж, тэр ч бүү хэл Бурханыг орхих эрсдэлд оруулдаг. Энэ бүхэн нь Сатаны ажил юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил”-аас

Бурхан эелдэг, элэгсэг, нарийн нямбай, халамжтай байдлаар, нэн хянуур, зүй зохистой арга замаар ажилладаг. Түүний арга зам нь чамд, “Бурхан надаар үүнийг хийлгэх ёстой, эсвэл түүнийг хийлгэх ёстой” гэх мэтийн хүчтэй мэдрэмж төрүүлдэггүй. Бурхан аливаа зүйлийг тэсвэрлэшгүй болгох тийм хүчтэй сэтгэхүй, хүчтэй мэдрэмжийг чамд хэзээ ч өгөхгүй. Тийм биз дээ? Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн үгийг хүлээн зөвшөөрөх үед ч гэсэн чамд ямар санагддаг вэ? Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг мэдрэх үед, чамд ямар санагддаг вэ? Бурхан бол ариун дээд агаад халдашгүй гэдгийг мэдэрдэг үү? (Мэдэрдэг.) Энэ үед Бурханаас холдсон мэт чамд санагддаг уу? Чи Бурханаас айдаг уу? Үгүй, харин ч чи Бурханаас эмээсэн хүндлэлийг мэдэрдэг. Хүмүүс Бурханы ажлаас л болж энэ бүх зүйлийг мэдэрдэг бус уу? …

… Бурхан хүн дээр ажилладаг ба Бурханы хандлагадаа болон зүрх сэтгэлдээ хоёуланд нь хүнийг энхрийлэн хайрладаг. Эсрэгээр нь, Сатан хүнийг нандигнадаг уу? Тэр хүнийг нандигнадаггүй, хүнийг хорлох тухай л боддог. Тийм биз дээ? Тэр хүнийг хорлох тухайгаа бодох үедээ яарсан сэтгэлээр хийдэг үү? (Тийм.) Иймээс хүн дээрх Сатаны ажлын тухайд гэвэл, Сатаны хорлонт, ёрын муу уг чанарыг хангалттай дүрсэлж, Сатаны жигшүүрт байдлыг та нарт үнэхээр мэдүүлж чадах хоёр үг Надад байна: Сатан хүн болгонд хандахдаа, үргэлж хүчээр эзлэн түрэмгийлж, эзэмдэхийг хүсдэг, ингэснээр хүнийг бүрэн хянаж, хорлож чадах түвшинд очиж, энэ зорилго, улайрсан хүсэл эрмэлзэлдээ хүрч чадах юм. “Хүчээр эзлэн түрэмгийлэх” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь чиний зөвшөөрөлтэйгөөр болдог уу, эсвэл зөвшөөрөлгүйгээр болдог уу? Энэ нь чамайг мэдэж байхад тохиолддог уу, мэдээгүй байхад тохиолддог уу? Чамайг огт мэдээгүй байхад тохиолддог! Мэдээгүй байхад чинь, магадгүй тэр юу ч хэлээгүй, юу ч хийгээгүй байхдаа, ямар ч оршил, нөхцөлгүйгээр чиний ойр тойронд, чамайг хүрээлэн байж байдаг. Тэр ашиглах боломж хайж, дараа нь чамайг хүчээр эзлэн түрэмгийлж, эзэмдэн, чамайг бүрэн хянаж, хорлох зорилгодоо хүрдэг. Энэ бол хүн төрөлхтний төлөө Сатаны Бурхантай хийдэг тэмцлийн хамгийн нийтлэг санаархал болон ааш авир юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө iv”-өөс

Ариун Сүнс цаг үргэлжид түүний дээр ажиллаж байгаа гэж зарим хүн хэлдэг. Тэгэх боломжгүй. Хэрвээ Ариун Сүнс үргэлж түүэнтэй хамт байдаг гэж хэлсэн сэн бол бодитой байх юм. Өөрийнх нь сэтгэхүй, ухаан санаа нь цаг үргэлж хэвийн байдаг гэж хэлсэн бол тэр нь мөн л бодитой байж, Ариун Сүнс түүнтэй хамт байгааг харуулдаг. Хэрвээ тэр, Ариун Сүнс үргэлж дотор нь ажиллаж, өөрийг нь хором бүр Бурхан гэгээрүүлж, Ариун Сүнс хөдөлгөдөг, тэгээд байнга шинэ мэдлэг олж авдаг гэж хэлбэл энэ нь хэвийн биш юм. Энэ бол туйлын ер бусын хэрэг! Тийм хүн бол муу ёрын сүнс гэдэг нь өчүүхэн ч эргэлзээгүй! Бурханы Сүнс махбодод ирсэн ч гэсэн Түүнд хооллох ёстой цаг, амрах ёстой цаг гэж бий—хүмүүсийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн сэтгэл хөдлөлгүй, махан биеийн сул талгүй мэт санагддаг. Тэд бүх зүйлийг хаяж, орхиж чаддаг бөгөөд махан биеийг даван гарсан мэтээр зовлонг тэвчиж чаддаг, мөн өчүүхэн ч ядрахыг мэддэггүй. Ингэх нь туйлын ер бусын биш үү? Муу ёрын сүнсний ажил ер бусын байдаг бөгөөд хүн хүршгүй юм. Тийм хүмүүсийг хараад ялган таних чадваргүй хүмүүс атаархдаг ба тэднийг Бурханд итгэхдээ маш эрч хүчтэй, маш агуу итгэлтэй байж, мөн хэзээ ч сул дорой байдаггүй гэж хэлдэг. Үнэндээ энэ нь муу ёрын сүнсний ажлын илрэл юм. Учир нь хэвийн хүмүүст хүний сул тал гарцаагүй байдаг; энэ бол Ариун Сүнс хамт байгаа хүмүүсийн хэвийн байдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (4)”-өөс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Ариун Сүнсний гол ажил нь гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт, мөн хүнд Бурханы үгийг ойлгуулж, түүнийг Бурханы үг рүү оруулах явдал юм; өөрөөр хэлбэл, энэ нь үнэнийг ойлгож, үнэнд ороход хүмүүсийг залж чиглүүлэх, бүх төрлийн шалгалт болон орчинд хүмүүсийг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж, тэдэнд Бурханы хүслийг ойлгуулах явдал билээ. Мэдээжийн хэрэг, янз бүрийн хүмүүс, зүйлс болон юмсаар дамжуулан Ариун Сүнс хүмүүсийг илчилж, засаж, сахилгажуулж, шийтгэдэг ба үүний зорилго нь хүмүүсийг аврахын төлөө юм. Ариун Сүнс бүхнийг захиран, хүмүүсийг өөрчилж, төгс болгохын тулд бүх төрлийн нөхцөл байдлыг зохицуулдаг. Бурханы авралын ажилд, хэдийгээр Ариун Сүнсний ажил олон талтай ч, авралтай холбоогүй ажлыг Ариун Сүнс хийдэггүй. Ариун Сүнсний ажил нуугдмал байдаг бөгөөд гаднаа огт ер бусын харагддаггүй хэдий ч туршлагатай хүмүүс зүрх сэтгэлдээ тодорхой ойлгодог. Эсрэгээрээ, муу ёрын сүнсний ажил нь гайхмаар ид шидийн байдаг, энэ нь нүдэнд үзэгдэж, мэдрэгдэж болдог бөгөөд маш хэвийн бус юм. Муу ёрын сүнснүүд ялангуяа өөрсдийгөө гайхуулах дуртай, туйлын ёрын муу, үнэний өчүүхэн ч ул мөргүй байдаг гэдгийг муу ёрын сүнсний ажлаас харж болно. Муу ёрын сүнснүүд хүн дээр хэчнээн жил ажилласан нь хамаагүй, хүний завхарсан зан чанар өчүүхэн ч өөрчлөгддөггүй. Харин ч тэд улам бүр хэвийн бус болж, хэвийн эрүүл ухаанаа ч алддаг. Энэ бол муу ёрын сүнсний ажлын үр дүн юм. Сатан болон янз бүрийн муу ёрын сүнс ингэж хүмүүсийг завхруулж, хүлж, мэхэлдэг. Эцэст нь, хүмүүсийг чөтгөр болгож, муу ёрын сүнсэнд мэхлэгдсэн хүмүүс Сатанд баригдан, залгиулдаг. Ариун Сүнсний ажил бол тэр чигтээ хүнийг аврах явдал бөгөөд хүнд Ариун Сүнсний ажил хэдий их байх тусам, үнэнийг төдий чинээ их ойлгож чаддаг; тэдний хүн чанар улам бүр хэвийн болж, тэд улам бүр хүнлэг болдог. Эцэст нь Бурханы авралыг хүртэж, үнэн болон бүрэн хүн чанарыг агуулсан хүн болно. Ариун Сүнс болон муу ёрын сүнсний ажлын гол ялгаа нь: Муу ёрын сүнс хүмүүсийг завхруулж, хүлж, эцэст нь тэднийг чөтгөрүүд болгож л чадна; Ариун Сүнсний ажил завхарсан хүмүүсийг ариусгаж, аварч, тэднийг үнэн болон бүрэн хүн чанартай болгож чаддаг. Ариун Сүнсний ажил нь Сатаны завхруулсан болон бузар сүнснүүдийн дунд тоологдсон хүмүүсээс үнэхээр ариун хүмүүсийг бий болгож чаддаг бөгөөд энгийнээр хэлбэл, Сатанаар завхруулагдан чөтгөр болсон хүмүүсийг авч, буцаан хүн болгодог гэж хэлж болно. Энэ бол Ариун Сүнс болон муу ёрын сүнсний ажлын ялгаа билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс

Муу ёрын сүнснүүдийн янз бүрийн ажил болон Ариун Сүнсний ажлын хоорондох тодорхой ялгаа нь ялангуяа дараах талуудаар илэрдэг: Үнэнийг эрэлхийлдэг, мөс чанар, эрүүл ухаантай үнэнч хүмүүсийг Ариун Сүнс сонгодог. Тэрээр ийм төрлийн хүмүүс дээр ажилладаг. Муу ёрын сүнснүүд ов мэхтэй, гажууд, үнэнийг огт хайрладаггүй, мөс чанар, эрүүл ухаангүй хүмүүсийг сонгодог. Муу ёрын сүнснүүд ийм хүмүүс дээр ажилладаг. Ариун Сүнсний ажилд сонгогдсон хүмүүс болон муу ёрын сүнснүүдийн ажилд сонгогдсон хүмүүсийг харьцуулах үед Бурхан бол ариун, зөвт агаад Бурханы сонгосон хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, мөс чанар, эрүүл ухаантай, харьцангуй үнэнч байж, шулуун шударга зүйлийг хайрладаг гэдгийг бид харж болно. Муу ёрын сүнснүүдийн сонгосон хүмүүс нь ов мэхтэй, аминчхан, жигшүүртэй агаад үнэнийг огт хайрладаггүй, мөс чанар, эрүүл ухаангүй, мөн үнэнийг эрэлхийлдэггүй бөгөөд жинхэнэ хүн төрөлхтөн биш. Муу ёрын сүнснүүд зөвхөн сөрөг зүйлсийг сонгодог бөгөөд муу ёрын сүнснүүд хорон муу байдал, харанхуйд дуртай, харин үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүсээс хол зугтааж, гажууд, ов мэхтэй, зөв шударга бус байдалд дурладаг, амархан мэхлэгддэг хүмүүсийг хурдан эзэмддэг болохыг бид эндээс хардаг. Муу ёрын сүнснүүдийн ажиллахаар сонгодог хүмүүс аврагдаж чадалгүй, Бурханаар таягдуулдаг. Муу ёрын сүнснүүд хэзээ, ямар нөхцөлд ажилладаг вэ? Хүмүүс Бурханаас холдож, Бурханаас урвасан үед ажилладаг. Муу ёрын сүнснүүдийн ажил хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг. Хүмүүсийг нүгэл үйлдэж, хамгийн сул дорой байх үед, ялангуяа зүрх сэтгэлдээ асар их шаналж, сандарч, будилж байх үед нь муу ёрын сүнснүүд энэ боломжийг ашиглан тэднийг төөрөгдүүлж, завхруулаад, Бурхан болон тэдний хооронд хагарал үүсгэдэг. Хүмүүс Бурханыг дуудах үед, зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлэх үед, Бурхан тэдэнд хэрэгтэй үед, Бурханд гэмшиж, үнэнийг эрж хайх үед Ариун Сүнс тэдэн дээр ажиллаж эхэлдэг. Ариун Сүнс хүнийг аврахын төлөө л ажиллаж, хүнийг аврах бололцоо хайдаг бол муу ёрын сүнснүүд хүмүүсийг завхруулж, урхидах боломжийг хайдаг. Бурхан бол хайр, харин муу ёрын сүнснүүд хүмүүсийг үзэн яддаг. Муу ёрын сүнснүүд жигшүүртэй, хорон муу, дотуур тамиртай, өөдгүй байдаг. Муу ёрын сүнснүүдийн хийдэг бүхэн нь хүнийг залгиж, завхруулж, хорлохын төлөө байдаг бөгөөд Ариун Сүнсний хийдэг бүхэн нь хүнийг хайрлаж, аврахын төлөө байдаг. Ариун Сүнсний ажлын үр нөлөө нь хүмүүсийг ариусгаж, завхралаас нь авран, өөрсдийгөө болон Сатаныг мэдэх боломж олгож, Сатаны эсрэг тэрслэх, үнэнийг эрэлхийлэх, эцэст нь хүний төрхийг амьдран харуулах чадвартай болгох явдал юм. Муу ёрын сүнснүүд нь хүмүүсийг завхруулж, бузарлаж, хүлдэг бөгөөд нүгэлд бүр гүн живүүлж, амьдралд нь улам их шаналал авчирдаг тул муу ёрын сүнснүүд ажиллах үед хүмүүс дуусгавар болдог; эцсийн эцэст тэд Сатанд залгиулдаг нь муу ёрын сүнснүүдийн ажлын үр дүн билээ. Ариун Сүнсний ажлын үр нөлөө нь эцэстээ хүмүүсийг аврах, мөн жинхэнэ амьдралыг амьдран харуулж, бүрэн чөлөөлөгдөж, эрх чөлөөтэй байж, Бурханы ерөөлийг хүлээн авахад тэднийг хүргэх явдал юм. Муу ёрын сүнснүүд хүнийг харанхуйд аваачиж, ёроолгүй ангалд хүргэдэг; Ариун Сүнс хүнийг харанхуйгаас гэрэл рүү, эрх чөлөө рүү аваачдаг. Ариун Сүнсний ажил хүмүүсийг гэгээрүүлж, залж чиглүүлэн, боломж бололцоог тэдэнд олгодог бөгөөд сул дорой, гэм буруутай байх үед нь тэдэнд тайтгарал авчирдаг. Тэрээр хүмүүст өөрсдийгөө мэдэх, үнэнийг эрэлхийлэх боломж олгодог бөгөөд аливааг хийлгэхээр хүчилдэггүй боловч өөрсдөөр нь замыг нь сонгуулж, эцэст нь тэднийг гэрэл рүү аваачдаг. Муу ёрын сүнснүүд хүмүүсээр аливааг албадан хийлгэж, ингэ тэг гэж тушаадаг. Тэдний хэлдэг бүхэн нь худал агаад хүмүүсийг төөрөгдүүлж, хуурч мэхэлж, хүлдэг; муу ёрын сүнснүүд хүмүүст эрх чөлөө өгдөггүй, сонгох боломж олгодоггүй бөгөөд сүйрлийн замд хүчээр оруулж, эцэст нь тэднийг нүгэлд улам бүр гүн живүүлэн, үхэлд хүргэдэг билээ.

Амийн оролтын тухай номлол болон нөхөрлөл (II) дэх “Ариун Сүнсний ажлыг мэдэх нь хүний авралд туйлын чухал”-аас

Муу ёрын сүнснүүдийн ажлын хамгийн илэрхий шинж гэвэл энэ нь ер бусын байдаг бөгөөд муу ёрын сүнснүүдийн хэлдэг үг, хүмүүсээр хийлгэх гэж хүсдэг зүйл нь хэвийн бус, логикгүй байж, тэр ч бүү хэл хэвийн хүн чанарын үндсэн ёс суртахуун болон хүний харилцааг зөрчиж, хүмүүсийг хуурах, үймүүлэх, завхруулахад л чиглэсэн байдаг. Муу ёрын сүнснүүд хүмүүсийг эзэмдэх үед зарим хүн асар их айдас мэдэрч, зарим нь хэвийн бус болдог, эсвэл гөлөрч, бас зарим нь юм хийхдээ яаруу бачуу болж, зүгээр сууж чадахаа байдаг. Ямартай ч, муу ёрын сүнснүүдэд эзэмдүүлэх үедээ хүмүүс өөрчлөгдөж, хүн ч биш, чөтгөр ч биш болдог бөгөөд хэвийн хүн чанараа алддаг. Муу ёрын сүнснүүдийн мөн чанар нь ёрын муу, бузар булай бөгөөд эдгээр нь яг нарийндаа Сатаны мөн чанар юм гэдгийг нотлоход энэ хангалттай. Муу ёрын сүнснүүд хүмүүсээр өөрсдийг нь жигшүүлж, зэвүүцүүлдэг бөгөөд хүмүүст ямар ч ашиг тус, туслалцаа үзүүлдэггүй. Сатан болон элдэв янзын муу ёрын сүнснүүдийн хийж чаддаг цорын ганц зүйл гэвэл хүмүүсийг завхруулж, хорлож, залгих явдал билээ.

Муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай (чөтгөрт эзэмдүүлсэн) хүмүүсийн үндсэн илрэл нь:

Эхний төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүд хүмүүст үргэлж ингэ тэг гэж хэлж, хүнд ямар нэг зүйл хэлэх юм уу хүмүүсийг худал зөгнөл хэлэхэд залж чиглүүлдэг.

Хоёр дахь төрөл нь, хүмүүс хэний ч ойлгодоггүй, тэр ч бүү хэл ярьж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ч ойлгодоггүй “хэл ярихуй” гэгчээр үргэлж залбирдаг. Ярьдаг зарим хүн нь өөрсдөө “хэл ярихуйг тайлбарлаж” ч чаддаг.

Гурав дахь төрөл нь гэвэл, тэд маш өндөр давтамжтайгаар байнга илчлэл хүлээн авч, муу ёрын сүнснүүдээр энэ мөчид ийм маягаар хөтлөгдөж, дараагийн мөчид тийм маягаар хөтлөгдөн, байнгын айдас, түгшүүртэй байдалд амьдардаг.

Дөрөв дэх төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс хэтэрхий хүлээцгүй байж, даруйхан ийм, тийм юм хийхийг хүсдэг бөгөөд нөхцөл байдал тохиромжтой байгаа эсэхийг харгалзан үзэлгүй, бүр шөнө дүлээр ч гарч гүйдэг, зан авир нь тун хэвийн бус байдаг.

Тав дахь төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс хэтэрхий биеэ тоосон, эрүүл ухаан дутмаг байдаг бөгөөд хэлдэг бүхэн нь ихэрхүү, тушаасан байр сууринаас ирдэг. Тэд хүмүүсийг яахаа мэдэхгүй болгож, чөтгөрүүд шиг аливаа зүйлийг хүмүүсээр албадан хийлгэдэг.

Зургаа дахь төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс үнэний талаар нөхөрлөж чаддаггүй, Бурханы ажилд анхаарал тавьж бүр ч чаддаггүй бөгөөд Бурханыг үл ойшоон, дур зоргоороо авирлаж, чуулганы хэвийн дэг журмыг алдагдуулах элдэв янзын харгис догшин үйлдэл хийдэг.

Долоо дахь төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс ямар ч шалтгаангүйгээр өөр хүний дүр эсгэдэг, эсвэл өөрийг нь хэн нэгэн илгээсэн агаад үгийг нь хүмүүс сонсох ёстой гэж хэлдэг. Түүний хаанаас ирснийг нь хэн ч олж мэдэж чаддаггүй.

Найм дахь төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүст ихэвчлэн хэвийн эрүүл ухаан байдаггүй бөгөөд ямар ч үнэнийг ойлгодоггүй; тэд хүлээн авах ямар ч чадваргүй, бас Ариун Сүнсний гэгээрэлгүй байдаг бөгөөд энэ хүмүүс аливааг хүлээн авахдаа тун гажууд, огтхон ч зөв зүйтэй биш байгаа нь хүмүүст харагддаг.

Ес дэх төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс ажлын үеэр бусдад зааж сургахад онцгой анхаарал хандуулдаг бөгөөд үргэлж догшин авирлаж, үймээн шуугиан дэгдээдэг; тэдний хэлж, хийдэг бүхэн бусад хүмүүсийг дайрч давшлан, хүлж, завхруулдаг бөгөөд хүмүүсийг эргээд босох чадваргүй болтол нь шийдэмгий байдлыг нь алдагдуулж, сөрөг болгохдоо ч хүрдэг. Тэд бол бусдыг хорлож, тоглоом тохуу хийн, залгидаг диаволууд яриангүй мөн бөгөөд дураараа аашлах үедээ тэд нууцхан баярлаж байдаг. Энэ бол муу ёрын сүнснүүдийн ажлын үндсэн зорилго юм.

Арав дахь төрөл нь гэвэл, муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс туйлын хэвийн бус амьдралтай байдаг. Тэдний нүднээс хөнөөлт оч гялбадаг бөгөөд хэлдэг үг нь чөтгөр дэлхий дээр буусан мэт туйлын муухай байдаг. Ийм хүний амьдрал ямар ч эмх замбараагүй байдаг бөгөөд тэд маш тогтворгүй, сургуульгүй зэрлэг амьтан мэт яах нь мэдэгдэхгүй байдаг. Тэд бусдад асар ой гутам, ёозгүй ханддаг. Чөтгөрүүдэд хүлүүлсэн хүн яг ингэж харагддаг билээ.

Дээрх арван төрөл нь муу ёрын сүнснүүдийн ажлын үндсэн илэрхийлэл юм. Эдгээр илэрхийллийн нэгийг харуулдаг ямар ч хүнд муу ёрын сүнснүүдийн ажил гарцаагүй байх болно. Нарийндаа бол муу ёрын сүнснүүдийн ажлын дээрх илэрхийллүүдийг харуулдаг бүх хүн аль төрлийг нь агуулдаг эсэхээсээ үл хамааран муу ёрын сүнснүүдийн ажилтай хүмүүс байдаг. Муу ёрын сүнсний ажилтай хүн нь Ариун Сүнсний ажилтай, үнэний талаар нөхөрлөж чаддаг хүмүүсийг үргэлж үзэн ядаж, тэднээс зайгаа барьдаг. Хүнийг сайн байх тусам нь улам дайрч давшилж, яллахыг хүсдэг. Хүнийг мунхаг байх тусам нь улам зусардаж, бялдуучлахыг хичээдэг бөгөөд түүнтэй холбогдохыг онцгойлон хүсдэг. Муу ёрын сүнс ажиллах үедээ үнэнийг худал хуурмагтай байнга хольж хутгаж, эерэг зүйлийг сөрөг, сөрөг зүйлийг эерэг гэдэг. Энэ бол муу ёрын сүнсний үйл гарцаагүй мөн.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын сонгомол тойм дахь “Бүх чуулганы даруй шийдвэрлэх хэрэгтэй 12 асуудал”-аас

Ажил нь харваас ер бусын байгаа ямар ч сүнс нь муу ёрын сүнс бөгөөд хүмүүс дээр явуулж байгаа ямар ч сүнсний ер бусын ажил, үг бол муу ёрын сүнсний ажил юм; муу ёрын сүнснүүдийн ажилладаг бүх арга хэвийн бус, ер бусын байдаг бөгөөд үндсэндээ дараах зургаан арга замаар илэрдэг:

1. Хүмүүсийн яриаг шууд хянах нь хүмүүс өөрсдөө хэвийн байдлаар ярьж байгаа бус, муу ёрын сүнс ярьж байгааг тодорхой харуулдаг;

2. Муу ёрын сүнс ингэ тэг гэж хүмүүст зааварчлан, тушааж байгаа гэх мэдрэмж;

3. Өрөөнд байхдаа хэн нэгний орж ирэх гэж байгааг хэлж чаддаг хүмүүс;

4. Бусдын сонсож чадахгүй дуу хоолой өөрсөдтэй нь ярьж буйг байнга сонсдог хүмүүс;

5. Бусдын харж, сонсож чадахгүй зүйлийг харж, сонсож чаддаг хүмүүс;

6. Үргэлж хямран, өөртэйгөө ярьж байдаг бөгөөд хүмүүстэй хэвийн ярилцаж, харилцаж чаддаггүй хүмүүс.

Муу ёрын сүнс дотор нь ажиллаж байгаа бүх хүнд энэ зургаан илрэл байх нь зайлшгүй юм. Тэд бол ухаангүй, байж сууж чаддаггүй, хүмүүстэй хэвийн харилцах чадваргүй, эрүүл ухаанд захирагддаггүй мэт байдаг бөгөөд хол хөндий, нөгөө ертөнцийнх гэмээр байдаг. Ийм хүмүүс муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн, эсвэл муу ёрын сүнс дотор нь ажиллаж байгаа бөгөөд муу ёрын сүнснүүдийн бүх ажил нь илэрхий, ер бусын байдаг. Энэ бол муу ёрын сүнснүүдийн хамгийн амархан ялгаж болохуйц ажил билээ. Муу ёрын сүнс хүнийг эзэмдэх үедээ бүрэн сүйртэл нь тоглоом тохуу хийдэг. Хүмүүс амилсан үхдэл шиг эрүүл ухаангүй болдог бөгөөд муу ёрын сүнснүүд бол мөн чанартаа хүмүүсийг завхруулж, залгидаг хорон муу сүнснүүд гэдгийг энэ нь нотолдог. Муу ёрын сүнснүүдийн үгийг ялгахад амархан байдаг: Тэдний үг хорон муу мөн чанарыг нь бүрэн илэрхийлдэг бөгөөд зогсонги, булингартай, өмхий байж, үхлийн үнэр ханхлуулдаг. Сайн хэв чанартай хүмүүст муу ёрын сүнснүүдийн үг нь хий хоосон, сонирхолгүй, босгон байгуулалтгүй агаад худал хуурмаг, дэмий ярианаас цаашгүй санагддаг бөгөөд тэр чигтээ утга учиргүй үг мэт будилуу, гажуудсан санагддаг. Муу ёрын сүнснүүдийн утга учиргүй үгээс хамгийн амархан ялган таньж болох зарим нэг зүйл нь энэ юм. Илүү дээгүүр зэрэглэлийн зарим муу ёрын сүнс хүмүүсийг төөрөгдүүлэхийн тулд үг хэлэх үедээ Бурхан юм уу Христийн дүр эсгэдэг бол бусад нь тэнгэрэлч юм уу алдартай хүмүүсийн дүр үзүүлдэг. Эдгээр муу ёрын сүнс үг хэлэхдээ Бурханы зарим үг, хэллэг, ярианы өнгийг дуурайхдаа гарамгай бөгөөд үнэнийг ойлгодоггүй хүмүүс иймэрхүү дээгүүр зэрэглэлийн муу ёрын сүнснүүдэд амархан хууртдаг билээ. Муу ёрын сүнснүүд нь мөн чанартаа хорон муу, ичгүүргүй агаад дээд зэрэглэлийн муу ёрын сүнснүүд байлаа ч гэсэн огт үнэнгүй байдаг гэдгийг Бурханы сонгосон хүмүүс тодорхой мэддэг байх ёстой. Эцсийн эцэст муу ёрын сүнснүүд бол муу ёрын сүнснүүд л бөгөөд тэдний мөн чанар нь Сатаны төрлийн, хорон муу байдаг.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын сонгомол тойм дахь “Чөтгөрийн яриа болон муу ёрын сүнс, хуурамч христүүд, антихристүүдийн гажууд онолыг хэрхэн ялгаж таних вэ”-гээс

Өмнөх:Бурханы ажил болон хүний ажлыг чи хооронд нь хэрхэн ялгах ёстой вэ?

Дараах:Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийн хоорондох ялгаа

Холбогдох агуулга