Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Итгэлдээ Бурханд яаж гэрчлэл хийх вэ

I

Чи маш их Бурханы ажлыг туулж мэдэрсэн, чи үүнийг өөрийнхөө нүдээр харж, үүнийг биечлэн туулсан, иймээс эцэст нь хэрвээ чи өөрийн биелүүлэх ёстой чиг үүргээ ч биелүүлж чадахгүй бол энэ нь хэчнээн өрөвдөлтэй байх билээ дээ. Ирээдүйд сайн мэдээ түгээгдэх үед чи өөрийнхөө хувийн мэдлэгийн талаар ярьж, зүрх сэтгэлдээ олж авсан бүхнээ хичээл чармайлтаа хайрлахгүйгээр гэрчлэх чадвартай байх ёстой. Энэ нь бүтээгдсэн зүйлсийн хүрэх ёстой зүйл юм. Бурханы ажлын энэ үе шатны ач холбогдол нь юу вэ? Үүний үр нөлөө юу вэ? Мөн үүний хэр их нь хүнд хийгддэг вэ? Хүмүүс юу хийх ёстой вэ? Та нар бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр ирснийхээ дараа хийсэн бүх ажлын талаар тодорхой ярих үед та нарын гэрчлэл бүрэн гүйцэд болох болно.

II

Чи Түүний ажлын ач холбогдол, агуулга, мөн чанар, үүгээр төлөөлөгддөг Түүний зан чанар болон Түүний ажлын зарчмууд гэсэн энэ таван зүйлийн талаар тодорхой ярих үед чи гэрчлэл хийх чадвартай бөгөөд чи үнэхээр мэдлэгтэй гэдгийг энэ нь батална. Бурханы та нараас гуйж байгаа зүйл их биш бөгөөд үнэхээр эрж хайдаг бүх хүмүүс хүрэх боломжтой. Хэрвээ чи Бурханы гэрчүүдийн нэг байхаар шийдвэл Бурхан юунд дургүйцдэгийг болон Бурхан юунд дуртайг ойлгох ёстой. Чи Түүний ажлын ихээхнийг туулж мэдэрсэн ба энэ ажлаар дамжуулан чи Түүний зан чанарыг болон Тэр юунд дургүй, юунд дуртайг мэдэж авч, Түүний хүсэл, хүн төрөлхтөнд тавих Түүний шаардлагыг ойлгоод, Түүнийг гэрчилж, өөрийн үүргээ биелүүлэхдээ үүнийг ашиглах ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (7)”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг

Дараах:Бурханы хүслийг чи ойлгох ёстой

Холбогдох агуулга