Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Иов, Петр хоёр шиг гэрчлэгч бай

I

Чи байлдан дагуулагдсан гэх ч үхэлд хүртэл дуулгавартай дагаж чадах уу?

Хэтийн ирээдүйгээсээ үл хамааран чи эцсээ хүртэл дагах ёстой.

Орчин ямар ч байсан,

эргэн тойронд чинь юу ч болж байсан,

чи итгэлээ алдах ёсгүй.

Иов шиг үхэх хүртлээ дуулгавартай бай.

Петр шиг Бурханыг гэх эрхэм дээд хайртай бай.

II

Чи Иов шиг байх ёстой.

Үгээгүй ядуу, махан бие нь өвдөж байхад

тэр хэзээ ч Еховагийн нэрийг орхиогүй.

Загалмайд цовдлогдон эцсийн амьсгал автлаа, үхэх хүртлээ

Бурханыг хайрласан Петр шиг байх ёстой.

Орчин ямар ч байсан,

эргэн тойронд чинь юу ч болж байсан,

чи итгэлээ алдах ёсгүй.

Иов шиг үхэх хүртлээ дуулгавартай бай.

Петр шиг Бурханыг гэх эрхэм дээд хайртай бай.

III

Петр ирээдүй юу авчрахыг, өөрийн гайхамшигт найдварыг,

хэрээс хэтэрсэн бодлыг бодоогүй,

Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагаж,

өөрийн үйлчилдэг Бурханыг л хайрлахаар зорьсон.

Орчин ямар ч байсан,

эргэн тойронд чинь юу ч болж байсан,

чи итгэлээ алдах ёсгүй.

Иов шиг үхэх хүртлээ дуулгавартай бай.

Петр шиг Бурханыг гэх эрхэм дээд хайртай бай.

Энэ бол гэрчлэл хийхээр тооцогдохын өмнө,

байлдан дагуулагдсаны дараа

төгс болгуулсан хүн болохоос өмнө

хүрэх ёстой жишиг билээ.

Орчин ямар ч байсан,

эргэн тойронд чинь юу ч болж байсан,

чи итгэлээ алдах ёсгүй.

Иов шиг үхэх хүртлээ дуулгавартай бай.

Петр шиг Бурханыг гэх эрхэм дээд хайртай бай.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн (2)”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханыг хангалуун байлгахын тулд Түүний стандартыг баримтлах ёстой

Дараах:Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна

Холбогдох агуулга