Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бүтээгчийн эрх мэдэл хувиршгүй

I

Бурхан эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшсэн ч гэсэн, үйлдэлдээ маш нягт нямбай, зарчимч байж, хэлсэн үгэндээ хүрдэг. Түүний нарийн чанд байдал болон үйлдлийн зарчмууд нь Бүтээгчийн халдашгүй байдлыг болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн даван туулшгүй байдлыг харуулдаг. Бурхан дээдийн дээд эрх мэдлийг эзэмшиж, бүх зүйл Түүний ноёрхол дор байж, бүх зүйлийг захирах хүч чадал Түүнд байдаг хэдий ч, Бурхан хэзээ ч Өөрийн төлөвлөгөөг нурааж, тасалдуулаагүй бөгөөд эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх болгон нь Өөрийнх нь зарчимтай чанд нийцэж, амаараа хэлсэн зүйлийг нь яг таг дагаж, Түүний төлөвлөгөөний алхмууд болон зорилгыг дагадаг. Бурханы захирдаг бүх зүйл Бурханы эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг ч мөн дуулгавартай дагадаг ба Түүний эрх мэдлийн зохицуулалтад захирагддаггүй ямар ч хүн, зүйл гэж үгүй, мөн тэд Түүний эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг өөрчилж чадахгүй гэдгийг хэлэх нь илүүц юм.

II

Бурханы нүдээр бол, ерөөгдсөн хүмүүс Түүний эрх мэдлээс бий болсон сайн хувь заяаг хүртэж, хараагдсан хүмүүс Бурханы эрх мэдлийн улмаас шийтгэлээ хүлээдэг. Бурханы эрх мэдлийн дээд эрхэн дор, эрх мэдлийнх нь хэрэгжилтээс ангид ямар ч хүн юм уу зүйл байдаггүй, тэд Түүний эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмуудыг ч өөрчилж чадахгүй. Бүтээгчийн эрх мэдэл нь аливаа хүчин зүйлийн өөрчлөлтөөр хувирдаггүй, үүний адилаар Түүний эрх мэдлийн хэрэгждэг зарчмууд нь ямар ч шалтгааны улмаас өөрчлөгдөхгүй. Тэнгэр, газар асар их өөрчлөлт туулж болох ч, Бүтээгчийн эрх мэдэл өөрчлөгдөхгүй; бүх зүйл үгүй болж болох ч Бүтээгчийн эрх мэдэл хэзээ ч алга болохгүй. Энэ бол Бүтээгчийн хувиршгүй, халдашгүй эрх мэдлийн мөн чанар бөгөөд энэ нь чухамдаа Бүтээгчийн цор ганц байдал юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө i”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханы уур хилэнгийн дүр зураг

Дараах:Бүх зүйлийг удирдах Бурханы гайхалтай үйл хэрэг

Холбогдох агуулга