Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа

Ялагч Хаан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа

Тэр Өөрийн бүх хүмүүсийг алдар дотор 

илрэхэд удирдан, золин авралыг гүйцэтгэсэн.

Бүх зүйл Түүний мутарт бий.

Бурханлаг мэргэн ухаан, хүч чадлаар

Тэр Сион, Сионыг барьж, бэхжүүлсэн бэхжүүлсэн

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ!

Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө илчлэгдсэн.

Эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхлэлээ, шүүлт эхлэлээ.

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ!


Тэр сүр жавлхантайгаар энэ чөтгөрийн ертөнц,

бүх үндэстэн, хүн төрөлхтөн, Дэлхий болон 

тэнгис далай, дотор нь буй амьд бүхэн,

садар самууны дарснаас уусан хэнийг ч шүүдэг.

Бурханы шүүлт, уур хилэн тэдэн дээр бууж, 

Өөрийн сүр жавхлангаа илчилж, ямар ч саадгүй тэднийг шүүх болно.

Өөрийн сүр жавхлангаа илчилж, ямар ч саадгүй тэднийг шүүх болно. 

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ!

Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө илчлэгдсэн.

Эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхэллээ шүүлт эхэллээ.

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ!


Бурханы уур хилэнгийн гал тэдний үхлийн гэмийг устгах болно.

Тэдний үхлийн гэмийг устгах болно.

Тэдэн дээр хэзээ ч хамаагүй гамшиг ирэхэд тэд зугтаж,

хоргодох боломжгүй байх болно боломжгүй байх болно

Тэд уйлж, шүдээ хавиран, өөрсөндөө сүйрэл авчрах болно.

Ялагчид, Бурханы хайрт хөвгүүд Сионд үлдэх болно Сионд үлдэх болно

Хэзээ ч тэндээс явахгүй, хэзээ ч тэндээс явахгүй.

Бүх хүн Бурханы дуу хоолойг сонсч 

Түүний үйл хөдлөлийг анхаарах болно.

Түүнийг магтах дуу хоолой хэзээ ч зогсохгүй.

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ! Бурхан гарч ирлээ!

Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө илчлэгдсэн.

Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө илчлэгдсэн.

Эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхэллээ шүүлт эхэллээ

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ! Бурхан гарч ирлээ!

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ! Бурхан гарч ирлээ!

Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө илчлэгдсэн.

Цор ганц үнэн Бурхан гарч ирлээ! 

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Төгс Хүчит Бурхан хаанчилдаг

Дараах:Магтаал Сионд ирлээ

Холбогдох агуулга