Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хайр надад аврал хүртэх боломж олгодог

Бадаг 1

Би олон жил Эзэнд итгэж,

хоосон сургаал дотор,

үзэл, төсөөллийн хүрээнд амьдарсан.

Би олон жил Эзэнд итгэж,

гэхдээ би Түүний үгийг

хэрхэн хэрэгжүүлж, туулахаа мэдээгүй,

хэрхэн Түүнд захирагдахаа ч мэдээгүй.

Бадаг 2

Би үнэнийг мэддэг гэж итгэн,

үргэлж Бурханы ерөөлийг хүсдэг байсан.

Бурханд өөрийгөө зориулахдаа би наймаалцсан.

Би өөдгүй, хуурамч байсан.

Хэзээ ч үнэнийг хайрлаагүй би,

харанхуйн нөлөөнөөс гарах зориггүй байсан.

Миний муухай төрх илчлэгдсэн.

Дахилт

Бие махбодтой Бурханаар,

Түүний агуу үнэнээр,

би ялзралаас аврагдсан билээ.

Бурханы хайр надад аврал хүртэх боломж олгосон.

Бадаг 3

Төгс Хүчит Бурхан намайг

алхам тутамд удирддаг.

Түүний гэсгээлт, шүүлтийн ачаар

би өнөөдрийнх шигээ өөрчлөгдсөн.

Бурханы үг миний зүрхийг сэрээж,

одоо би сатанлаг уг чанараа үзэн яддаг.

Би үнэнийг хэрэгжүүлэхээр шийдэж,

махан биеэ хаяхаар хичээж байна.

Бадаг 4

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан биднийг авардаг,

бид эцсийн өдрүүдэд аврагддаг.

Бид гамшгаас амьд үлдэж,

Бурханы алдрын өдрийг харна;

Бид Бурханы амлалтыг хүлээн авч,

хаанчлалын ерөөлийг эдлэх болно.

Энэ бол бидэнд ирэх Бурханы хайр,

энэ бол ирж буй Бурханы хайр.

Холбоос

Өнөөдөр би Бурханы

зөвт зан чанарыг туулсан.

Өнөөдөр би Бурханы

хайрыг туулж, агуу авралыг нь хүртсэн.

Өнөөдөр би Бурханы

хайрыг туулж, ариусгалтыг нь хүлээн авсан.

Над шиг завхарсан нэгнийг,

Над шиг завхарсан нэгнийг,

над шиг завхарсан нэгнийг,

өргөмжилдөг, Түүнд би хэрхэн талархахгүй байх вэ?

Дахилт

Бие махбодтой Бурханаар,

Түүний агуу үнэнээр,

би ялзралаас аврагдсан билээ.

Бурханы хайр надад аврал хүртэх боломж олгосон.

Төгсгөл

Бурханы хайр л бүхнээс ариун учир,

Төгс Хүчит Бурханд талархан, магтъя.

Бурханы хайранд би хэрхэн талархахгүй байх вэ?

Бурханы хайранд би хэрхэн талархахгүй байх вэ?

Өмнөх:Бурханыг хайрлах сэтгэлийг минь Бурханы шүүлт илүү ариун болгосон

Дараах:Үнэнийг эрэлхийлэхгүй бол бүтэлгүйтэх нь лавтай

Холбогдох агуулга