Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Хийдэг бүхнийг чинь Бурхан ажиглахыг та нар зөвшөөрөх ёстой

I

Өнөөдөр ихэнх хүмүүс үйлдлээ

Бурханы өмнө авчрахаас ихэд айдаг.

Хэдий Түүний махбодыг мэхэлж болох ч

Түүний Сүнсийг чи мэхэлж чадахгүй.

Бурханы ажиглалтыг тэсэж чадахгүй зүйл

үнэнд нийцдэггүй билээ,

иймээс үүнийг хаях ёстой.

Эс бөгөөс Бурханд халдана.

Залбирч, ярьж, ах эгч нартай нөхөрлөх үедээ,

эсвэл үүргээ гүйцэтгэж,

хэрэг явдлыг зохицуулж байхдаа ч

зүрх сэтгэлээ чи Бурханы өмнө тавих ёстой.

Чиг үүргээ биелүүлж байхад Бурхан чамтай хамт байдаг.

Зорилго чинь зөв бас Бурханы ажлын төлөө байвал

хийдэг бүхнийг чинь Тэр хүлээн зөвшөөрнө.

Тиймээс чин сэтгэлээр чиг үүргээ гүйцэтгэ.

Хийдэг бүх зүйл, үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл,

өдөр тутмын сүнслэг амьдрал,

Бурханы үгийг идэж, уух

бүгдийг нь Бурханы өмнө авчрах ёстой.

Чуулганы амьдралаар амьдардаг байдал,

хамтран ажилладаг үйлчлэл бүхнээ

Бурханы өмнө авчирч, Түүгээр ажиглуулах ёстой.

Ийм хэрэгжүүлэлт амиа төлөвшүүлэхэд чинь тусална.

II

Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх нь ариусгалтын үйл явц билээ.

Хүлээн зөвшөөрөх тусам чи улам ариусгагдаж,

Бурханы хүсэлд улам ихээр нийцнэ.

Тиймээс самуун явдал, завхайралд чи автахгүй.

Зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна.

Зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна.

Түүний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх тусам

Сатан улам ихээр шившиглэгдэж,

махан биеэ чи улам бүр хаяж чадна.

Тиймээс Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөр.

Хийдэг бүх зүйл, үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл,

өдөр тутмын сүнслэг амьдрал,

Бурханы үгийг идэж, уух

бүгдийг нь Бурханы өмнө авчрах ёстой.

Чуулганы амьдралаар амьдардаг байдал,

хамтран ажилладаг үйлчлэл бүхнээ

Бурханы өмнө авчирч, Түүгээр ажиглуулах ёстой.

Ийм хэрэгжүүлэлт амиа төлөвшүүлэхэд чинь тусална.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Хүнд өгөх Бурханы зөвлөгөө

Дараах:Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг

Холбогдох агуулга