Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ

Хурд

Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ

Бурханы бурханлаг чанар мах, цусаар биеллээ олоход

Түүний оршихуй бүдэг биш болсон.

Хүн Бурханыг харж, Түүнд ойртож чадах болсон.

Хүний Хүүгийн үг, ажил, үйлдлээс тэд

Бурханы хүсэл, бурханлаг чанарыг

ойлгож, ухаарах боломжтой болсон.

Хүн чанараар дамжуулан хүний Хүү

Бурханы хүсэл, бурханлаг чанарыг илэрхийлсэн.

Бурханы хүсэл, зан чанарыг харуулснаар Тэр

сүнсний ертөнц дэх харж, хүрч болохгүй Бурханыг

хүмүүст илчилсэн.

Тэд махбодтой, дүр төрхтэй Бурханыг харсан.

Бие махбодтой хүний Хүү

Бурханы ялгамж чанар, байр суурь,

зан чанарыг бодитой, хүнлэг болгосон.

Түүний хүн чанар, бурханлаг чанарын аль нь ч бай

Тэр Бурханы байр суурь,

ялгамж чанарыг төлөөлдгийг бид үгүйсгэж чадахгүй.

Энэ хугацаанд Бурхан махбодоор ажиллаж, үг хэлсэн.

Хүний Хүүгийн хувьд Тэр хүн төрөлхтний өмнө зогссон ба

хүн төрөлхтний дундах Бурханы үг, ажлыг мэдэрч,

даруу байдал дундах Түүний бурханлаг чанар,

агуу байдлыг мэдэх боломжийг олгосон.

Бурханы жинхэнэ, бас бодит байдлыг хүн мэдэрдэг.

Хүн эдгээр нь ямар утгатайг ойлгодог.

Хүн чанараар дамжуулан хүний Хүү

Бурханы хүсэл, бурханлаг чанарыг илэрхийлсэн.

Бурханы хүсэл, зан чанарыг харуулснаар Тэр

сүнсний ертөнц дэх харж, хүрч болохгүй Бурханыг

хүмүүст илчилсэн.

Тэд махбодтой, дүр төрхтэй Бурханыг харсан.

Эзэн Есүсийн ажил, арга зам, ярих өнцөг

сүнсний ертөнц дэх

Бурханы үнэн биеэс ялгаатай байсан ч

Бурханыг Тэр үнэхээр

урьд өмнө үзэгдээгүйгээр төлөөлсөн.

Үүнийг үгүйсгэж болохгүй.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Христ мөн чанартаа Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг дуулгавартай дагадаг

Дараах:Бурхан зөвт зан чанараа бүгдэд харуулдаг

Холбогдох агуулга