Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Ариун Сүнсний ажил хүнд идэвхтэй ахиц гаргадаг

I

Одоогоор Ариун Сүнс, зөвхөн давуу талыг нь ажиллуулснаар хүмүүсийг ашиглаж байгаа бус мөн дутагдлыг нь төгс болгож, өөрчилж байгаа. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу төвлөрч, Бурханы өмнө тайван байж чаддаг бол чи Ариун Сүнсээр ашиглагдаж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авах эрхтэй байх болно, үүнээс ч илүүтэйгээр Ариун Сүнс дутагдлыг чинь нөхөх боломж чамд гарч ирнэ. Зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үедээ чи эерэг тал руу илүү гүнзгий орж, мэдлэг ухааны илүү өндөр түвшинд хүрч чадна; сөрөг талдаа чи өөрийн алдаа, дутагдлын талаар илүү их ойлголттой болж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлэхдээ илүү их хүсэн эрмэлзэх бөгөөд идэвхгүй байхгүй, харин идэвхтэйгээр орох болно. Энэ нь, чи зөв хүн гэснийг илэрхийлнэ.

II

Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван байх урьдач нөхцөлд, Ариун Сүнснээс сайшаал хүлээн авах эсэх болон Бурханд таалагдах эсэхийн чинь гол түлхүүр нь чи идэвхтэйгээр орж чадах уу гэдэг юм. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлж, хүнийг ашиглах үед энэ нь тухайн хүнийг хэзээ ч идэвхгүй болгодоггүй, харин түүнийг үргэлж идэвхтэйгээр ахиж дэвшихэд хүргэдэг. Түүнд сул талууд байдаг хэдий ч тэр тэдгээрийн дагуу амьдрахгүй байж чаддаг бөгөөд өөрийн амийн өсөлтийг удаашруулахаас татгалзаж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар үргэлжлүүлэн эрэлхийлж чадна. Энэ бол чи Ариун Сүнстэй хамт байх байдлыг олж авсан гэдгийг хангалттай батлах стандарт юм. Бурханы ажил хүнд, идэвхтэйгээр орох, мөн түүнчлэн сөрөг талуудаа мэдсэний дараа тэдгээрээс салах боломжийг олгодог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Ариун Сүнс хүн дээр ажиллах үе

Дараах:Хамгийн шинэ гэрлийг зөвшөөрөх нь Бурханы ажлыг дуулгавартай дагах түлхүүр юм

Холбогдох агуулга

 • Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал

  Хүн амьдралынхаа турш, бүх үед Бурхантай цуг алхсан ч Бурхан амьд бүхнийг захирдагийг мэддэггүй, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн зохицуулж, удирддагийг ч м…

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…

 • Бурханыг гэсэн хайр 

  Бурхан намайг далай шиг олон түмнээс сонгож хажуудаа авчирсан. Түүний үнэн, энэрэнгүй үгс зүрхийг минь дулаацуулсан. Түүний тууштай дуудлага намайг зү…

 • Чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан

  Бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан минь ээ, бид дуу хоолойгоо өргөн Таныг магтана. Бурханы сонгосон хүмүүс тансаг найранд орохоор дээш өргөгдөнө.…