Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулахдаа үг ашигладаг

1-р бадаг

Хүмүүст Бурхан тийм ч их ажил

хийгээгүй мэт санагдаж болох юм.

Гэвч Бурханыг үгээ айлдахад

хүмүүс үнэмшиж, мэл гайхна.

2-р бадаг

Бодит баримтгүйгээр хүмүүс орилж хашхирдаг,

Бурханы үг байвал тэд чимээгүй болдог.

Энэ бол Бурханы биелүүлэх баримт,

Энэ бол Бурханы аль хэдийн гаргасан төлөвлөгөө.

Дахилтын эхлэл

Газар дээр Үг ирсэн баримтыг Тэр биелүүлнэ.

Дахилт

Бурхан үгийг ашиглан орчлон ертөнцийг байлдан дагуулна.

Тэр үүнийг махбод болсон биеэр хийхгүй,

үгээрээ хэрэгжүүлэх болно.

Бурхан махбодоор хэлсэн үгээрээ ертөнцийг байлдан дагуулна.

Энэ бол Үг махбод болох явдал,

Үг махбодоор илрэх явдал билээ.

3-р бадаг

Мянган жилийн хаанчлал ирж,

шинэ Иерусалим тэнгэрээс буудаг.

Бурханы үг хүмүүсийн дунд амьдрахаар

тэнгэрээс бууж ирж байгаа нь энэ билээ.

4-р бадаг

Хүний үйлдэл болон бүх бодлыг

Бурханы үг дагалдана.

Энэ бол Бурханы гүйцэлдүүлэх зүйл,

хаанчлалын гайхалтай дүр зураг юм.

Дахилтын эхлэл

Газар дээр Үг ирсэн баримтыг Тэр биелүүлнэ.

Дахилт

Бурхан үгийг ашиглан орчлон ертөнцийг байлдан дагуулна.

Тэр үүнийг махбод болсон биеэр хийхгүй,

үгээрээ хэрэгжүүлэх болно.

Бурхан махбодоор хэлсэн үгээрээ ертөнцийг байлдан дагуулна.

Энэ бол Үг махбод болох явдал,

Үг махбодоор илрэх явдал билээ.

Гүүр

Нэг мянган жилийн турш

үгээ газар дээр харуулахаар Бурхан төлөвлөдөг.

Үг нь Түүний үйл хэргийг харуулна.

Газар дээрх Түүний ажил гүйцэлдэнэ,

хүний энэ үе шат төгсгөлдөө очно.

Дахилт

Бурхан үгийг ашиглан орчлон ертөнцийг байлдан дагуулна.

Тэр үүнийг махбод болсон биеэр хийхгүй,

үгээрээ хэрэгжүүлэх болно.

Бурхан махбодоор хэлсэн үгээрээ ертөнцийг байлдан дагуулна.

Энэ бол Үг махбод болох явдал,

Үг илрэх явдал билээ.

Бурхан үгийг ашиглан орчлон ертөнцийг байлдан дагуулна.

Тэр үүнийг махбод болсон биеэр хийхгүй,

үгээрээ хэрэгжүүлэх болно.

Бурхан махбодоор хэлсэн үгээрээ ертөнцийг байлдан дагуулна.

Энэ бол Үг махбод болох явдал,

Үг махбодоор илрэх явдал билээ.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Мянган жилийн хаанчлал ирчихсэн”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурхан бие махбодтой болохын утга учрыг гүйцэлдүүлдэг

Дараах:Христэд хандах хүний эсэргүүцэл, дуулгаваргүй байдлын үндэс

Холбогдох агуулга