Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы зөвт зан чанар цор ганц

I

Бурхан зөвт зан чанараа цор ганц арга зам болон зарчмаар илэрхийлдэг

Хүмүүс, үйл явдал, эд зүйлийн хяналтанд байдаггүй

Хэн ч Түүний санаа бодлыг өөрчилж

Өөр замаар оролдож үзэхийг ятгаж чадахгүй

Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын цор ганц шинж,

Түүний зөвт зан чанар.

II

Бурхан Өөрийн зөвт зан чанараар бүх бүтээлийн үйл хэрэг, бодол санааг шүүдэг

Үүнд үндэслэн Тэр уураа гаргаж, эсвэл өршөөл өгдөг

Хэн ч Түүний өршөөл эсвэл уур хилэнг өөрчилж чадахгүй

Түүний мөн чанар л үүнийг шийдэж чадна.

Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын цор ганц шинж,

Түүний зөвт зан чанар.

III

Бурханы зөвт зан чанар ариун ба цор ганц

Үүнийг хэн ч зөрчиж эсвэл сэжиглэж чадахгүй

Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй юу ч үүнийг эзэмшиж чадахгүй

Бурханы уур хилэн ариун, үүнд халдаж болохгүй

Түүний өршөөл ч бас ижил шинж чанартай.

Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын цор ганц шинж,

Түүний зөвт зан чанар.

Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй юу ч Бурханы үйлдлийг орлож чадахгүй

Хэн ч Бурханы адил Содомыг устгаж эсвэл Ниневег аварч чадахгүй

Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын цор ганц шинж,

Түүний зөвт зан чанар, Түүний зөвт зан чанар.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө ii”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханы уур хилэнгийн бэлгэдлийн утга учир

Дараах:Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй

Холбогдох агуулга