Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал

Адам, Ева хоёрыг Бурхан

Арьсан хүрмээр хувцасласан


Бурхан Адам, Еваг бүтээж

Анд нөхрөө болгосон.

Тэдний цорын ганц гэр бүл болохын хувьд

Бурхан тэдний амьдрлыг харж хандан,

Хэрэгтэй бүхэнд нь санаа тавьсан.

Бурхан эцэг эхийн үүргийг гүйцэтгэсэн,

Аа аа аа

Адам, Ева хоёрын эцэг, эх.


Бурхан эцэг, эхийн үүргийг

Адам, Евагийн эцэг, эх (эцэг, эх),

Адам, Евагийг эцэг, эх мэт.

Бурханы хийдэг энэ ажилд

Хүн Бурханыг хичнээн өндөрт байдаг эсвэл

Түүний дээд ноёрхолыг харах боломжгүй.

Үү үү үү

Түүнчлэн Түүний нууцлагдсаныг эсвэл

Уур хилэн, сүр жавхланг харж чадахгүй.

Тэд зөвхөн Бурханы хайр,

Түүний даруу занг л харж чадна.

Бурхан Өөрийгөө сүр жавхлантай,

өндөрт өргөмжлөөгүй (өргөмжлөөгүй),

Мөн тэд Бурханы хүний төлөөх зовнил төдийгүй

Хүний төлөөх халамж, үүрэг хариуцлагыг хардаг.

Тэр бодит, бас хайр татам.


Бурхан Адам, Ева хоёрыг анхаарч буй нь

Эцэг эх нь үр хүүхдээ асрахтай адил билээ.

Эцэг эх нь үр хүүхдээ харж хандан,

Асарч, хайрладагтай адил.

Бодит ба жинхэнэ,

Харж, хүрч болохуйц.

Бурхан Өөрийгөө сүр жавхлант, өндөрт өргөмжлөөгүй,

Харин Өөрийн гараараа

Хүмүүст өмсөх хувцас урласан билээ.

Хэдийгээр энэ бол энгийн зүйл,

Онцлоод байхааргүй энгийн зүйл ч гэлээ,

Бурханыг дагадаг бүхэнд,

Эргэлзээгээр дүүрэн бүхэнд (дүүрэн бүхэнд),

Бурханыг үнэн, бодит, хайр татам болохыг харуулдаг.

Түүний даруу бөгөөд итгэмжит даруу

Нэгэн болохыг харуулдаг.

Тэр бодит, бас хайр татам.

Адам, Ева хоёрыг Бурхан

Арьсан хүрмээр хувцасласан,

Энэ дүр зургаас бид

Бурхан Адам, Евад

Эцэг, эхийн үүрэг гүйцэтгэж буйг харж.

Адам, Ева хоёрын эцэг, эх,

Адам, Ева хоёрын эцэг, эх.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно

Дараах:Бурханы захиас

Холбогдох агуулга

 • Бурханы сайн мэдээг хүлээнэ

  Тэмүүлсэн харцаар Та яаравчлан дуудна. Харгис хүмүүстэй нүүр тулан Та зүрхээ уудална. Ганц хүслийн төлөө Та буруутгалыг эдэлнэ. Найдвараа, зүрхнийхээ …

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…

 • Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой

  Өөрийн замаа сонго, үнэнийг бүү үгүйсгэ Эсвэл Ариун Сүнсийг бүү доромжил. Мэдлэггүй бүү бай, биеэ бүү тоо. Ариун Сүнсний зааврыг дуулгавартай дага. Ес…

 • Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг

  Хүмүүс Бурханы үг болон ажилтай нүүр тулахаараа Тэр чухал үгсийг гэгээн зүрхээр Илүү анхааралтай судлана гэж Бурхан найддаг. Шийтгэгдсэн нэгний мөрийг…