Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы мөн чанар ариун байдаг

Хурд

Бурханы мөн чанар ариун байдаг

Бурханд ов мэх, худал хуурмаг гэж үгүй.

Чин сэтгэл, итгэмжит байдал л гэж бий.

Сатаны завхарсан зан чанарын ул мөрийг хүн

харж чадахгүй.

Сатаны ёрын муу ч Бурханаас харагдахгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүн төрөлхтний завхрал Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүний завхарсан зан чанар шиг зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Сатаны мөн чанар шиг завхарсан зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун, Бурхан бол ариун билээ.

Бурханы хийдэг бүхэн нь хүнийг хангахын төлөө байдаг.

Бурханы илчилдэг бүхэн нь бүрэн ашиг тустай байдаг.

Энэ нь амиар дүүрэн бөгөөд

дагах зам, явах чигийг хүнд өгдөг.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүн төрөлхтний завхрал Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүний завхарсан зан чанар шиг зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Сатаны мөн чанар шиг завхарсан зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун, Бурхан бол ариун билээ.

Бурханы ариун мөн чанарыг мэдэцгээ.

Завхарсан зан чанар гэж Бурханд үгүй.

Бурханы ариун мөн чанарыг мэдэцгээ.

Бурханы мөн чанар бүрэн эерэг юм.

Хүн дээрх ажил нь үүнийг харуулдаг.

Учир нь ажлынх нь авчирдаг бүхэн эерэг байдаг.

Бурханы ариун мөн чанарыг мэдэцгээ.

Энэ хоёр талаас үүнийг мэдэж авцгаа.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүн төрөлхтний завхрал Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Хүний завхарсан зан чанар шиг зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун.

Сатаны мөн чанар шиг завхарсан зүйл Түүнд үгүй.

Бурханы мөн чанар ариун, Бурхан бол ариун билээ.

Бурхан ямар ч завхрал бус, харин мөн чанараа илчилдэг.

Бурхан ямар ч завхрал бус, харин мөн чанараа илчилдэг.

Бурхан өөрөө ариун гэдгийг мэдэхэд

Бурханы ажил дахь Түүний мөн чанар л хангалттай.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурхан хүн бүрийг чимээгүй хангадаг

Дараах:Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы өршөөл хэзээ ч дуусаагүй

Холбогдох агуулга