Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы эрх мэдэл бол ялгамж чанарынх нь бэлгэ тэмдэг

Бурхан бол амь, амьд бүхний эх ундарга.

Бурханы эрх мэдэл бүх зүйлийг Өөрийн үгэнд дуулгавартай байлгаж,

Өөрийн үгийн дагуу бүтээж,

Бурханы тушаалаар амьдарч, үржихэд хүргэдэг.

Бурхан амьд бүхнийг захирдаг,

үүрд мөнх ямар ч гажуудал гэж үгүй байна.

Бурханы хүч чадал нь амьтай, эрч хүчтэй

ямар ч зүйлийг бүтээж чадна.

Энэ нь Бурханы амиар тодорхойлогддог.

Энэ хүчийг ямар ч хүн, эд зүйл эзэмшдэггүй.

Зөвхөн Бүтээгчид л энэ хүч чадал бий.

Энэ бол Түүний цор ганц ялгамж чанар,

мөн чанар, байр суурийн бэлгэ тэмдэг, үүнийг эрх мэдэл гэдэг.

Бурхан амьд бүхнийг захирдаг,

үүрд мөнх ямар ч гажуудал гэж үгүй байна.

Бурханы хүч чадал нь амьтай, эрч хүчтэй

ямар ч зүйлийг бүтээж чадна.

Энэ нь Бурханы амиар тодорхойлогддог.

Түүнээс өөр ямар ч хүн, эсвэл зүйл

“Эрх мэдэл” гэдэг үгтэй, мөн чанартай нь ямар ч хамаагүйг сана.

Бурхан амьд бүхнийг захирдаг,

үүрд мөнх ямар ч гажуудал гэж үгүй байна.

Бурханы хүч чадал нь амьтай, эрч хүчтэй

ямар ч зүйлийг бүтээж чадна.

Энэ нь Бурханы амиар тодорхойлогддог.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө i”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханы эрх мэдэл цор ганц

Дараах:Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй

Холбогдох агуулга