Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүхнийг эртнээс бэлдсэн

Хурд

Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүхнийг эртнээс бэлдсэн

Аливааг хийх цагийг Бурхан тогтоодог.

Хэрэв тэр цаг нь ирээгүй бол,

Бурхан цагаас нь өмнө үйлдэхгүй.

Бурханы үйлдлүүд хэмнэлтэй, цагтай байдаг.

Тэдгээр нь тодорхой, зарчимтай хэрэгждэг.

Бурхан тайван, ердөө санаа зовдоггүй.

Тэр бол Төгс хүчит Нэгэн гэдгийг чи мэдэхгүй гэж үү?

Бүгд Түүний гарт байна, бүү санаа зов.

Бурханд үнэнч хүмүүс ерөөгдсөн,

Бурхан хүний зүрх сэтгэл доторхыг хардагт

тэд итгэдэг.

Ерөөлүүд нь үржиж,

Бурханы хаанчлалд үүрд сайн ерөөлүүдийг эдэлдэг.

Энэ бол Сатаныг ичгүүр болгох хамгийн хүчтэй арга.

Бүх зүйлийг аль хэдийн бэлтгэсэн.

Тэд Бурханы төлөө үйлчлэл хийхээр тэсэж яддаг.

Дэлхий гаднаасаа эмх замбараагүй харагддаг ч,

Бурханд бүх зүйл эмх цэгцтэй харагддаг.

Бурхан эдлэх ёстойг чинь бэлтгэсэн.

Түүний төлөвлөгөөнд бүү саад бол.

Тэр үндэстнүүдэд Өөрийн төгс хүчийг харуулна.

Гайхамшигт үйлсийнх нь төлөө

тэд Түүний нэрийг магтана.

Бурханд үнэнч хүмүүс ерөөгдсөн,

Бурхан хүний зүрх сэтгэл доторхыг хардагт

тэд итгэдэг.

Ерөөлүүд нь үржиж,

Бурханы хаанчлалд үүрд сайн ерөөлүүдийг эдэлдэг.

Энэ бол Сатаныг ичгүүр болгох хамгийн хүчтэй арга.

Юу ч үндэслэлгүй хийгддэггүй,

харин мэргэн ухаан, хүч чадал,

сүр жавхлан, зөвт байдал,

уур хилэнгээр хүртэл дүүрэн байдаг гэж Бурхан хэлсэн.

Бурханд үнэнч хүмүүс ерөөгдсөн,

Бурхан хүний зүрх сэтгэл доторхыг хардагт

тэд итгэдэг.

Ерөөлүүд нь үржиж,

Бурханы хаанчлалд үүрд сайн ерөөлүүдийг эдэлдэг.

Энэ бол Сатаныг ичгүүр болгох хамгийн хүчтэй арга.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг

Дараах:Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг

Холбогдох агуулга