834 Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог

I

Өөртэй нь хамт ажиллахыг хичээдэг,

ажлыг нь дуулгавартай дагаж, үгэнд нь итгэн,

Бурханы шаардлагыг хэрэгжүүлж чаддаг,

тодорхой бүлэг хүнийг олж авахыг Бурхан хүсдэг.

Тэдний зүрх сэтгэлд жинхэнэ ойлголт байдаг.

Тэд төгс болгуулах замаар алхаж чадна.

Төгс болгуулж чадах хүмүүст

энэ бол гарцаагүй зүйл билээ.

Чи Бурханы үгийг эрэлхийлж, эрхэмлэвэл

Бурхан дотор чинь ажиллана.

Үгийг нь эрхэмлэх тусам

Түүний Сүнс дотор чинь илүү ажиллаж,

Бурханаар төгс болгуулах боломж чинь

төдий чинээ их байх болно.

Өөрийг нь хайрлаж,

өмнө нь тайван байдаг хүмүүсийг

Бурхан төгс болгодог.


II

Бурханы ажлыг тодорхой мэддэггүй,

Түүний үгийг идэж, уудаггүй,

үгэнд нь анхаарал хандуулдаггүй,

зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс

төгс болгуулж чадахгүй.

Бие махбод болсон Бурханд эргэлзэн,

Түүнийг хуурч,

үгийг нь хайхардаггүй хүмүүс бол эсэргүүцэгчид;

тэд Сатаных ба төгс болгуулж чадахгүй.

Чи Бурханы үгийг эрэлхийлж, эрхэмлэвэл

Бурхан дотор чинь ажиллана.

Үгийг нь эрхэмлэх тусам

Түүний Сүнс дотор чинь илүү ажиллаж,

Бурханаар төгс болгуулах боломж чинь

төдий чинээ их байх болно.

Өөрийг нь хайрлаж,

өмнө нь тайван байдаг хүмүүсийг

Бурхан төгс болгодог.


III

Бурханы бүх ажил, гэгээрлийг эрхэмлэх,

Түүнтэй хамт байж,

халамж, хамгаалалтыг нь нандигнан,

Бурханы үг хэрхэн бодит байдал чинь

болдгийг эрхэмлэх,

амийг чинь хэрхэн хангаж байгааг эрхэмлэх нь

Бурханы зүрх сэтгэлд хамгийн сайн нийцдэг.

Итгэгчдийн хувьд Бурханы ажлыг хүлээн авч,

төгс болгуулж,

Бурханы хүслийг биелүүлдэг хүн болохоос

илүү чухал зүйл үгүй.

Энэ бол эрэлхийлэх ёстой зорилго чинь.

Чи Бурханы үгийг эрэлхийлж, эрхэмлэвэл

Бурхан дотор чинь ажиллана.

Үгийг нь эрхэмлэх тусам

Түүний Сүнс дотор чинь илүү ажиллаж,

Бурханаар төгс болгуулах боломж чинь

төдий чинээ их байх болно.

Өөрийг нь хайрлаж,

өмнө нь тайван байдаг хүмүүсийг

Бурхан төгс болгодог.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 833 Төгс болгуулахын тулд хүний хангах ёстой шаардлага

Дараах: 835 Өөрт нь үнэхээр хайртай хүмүүсийг л Бурхан төгс болгодог

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

1029 Амийн усан гол

IАмийн усан гол, болор мэт тунгалаг,Бурхан ба Хурганы сэнтийгээс урсан гардаг.Тэр голын эрэг дээр амийн мод бий,арван хоёр төрлийн жимс,...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх