55 Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээр шүүж, цэвэрлэдэг

I

Үг хэлэх нь эцсийн өдрүүдийн ажил.

Үг хүнд агуу өөрчлөлт авчирдаг,

үгийг хүлээн авсан хүмүүст

бүр ч агуу өөрчлөлт гардаг,

Нигүүлслийн эринд тэмдэг,

гайхамшиг хүлээж авсан

хүмүүсийнхээс илүү их.

Тэр эринд, гараа тавьж, залбирснаар

чөтгөрүүдийг зайлуулсан,

гэвч хүний завхрал хэвээр үлдсэн,

хүний завхрал хэвээр үлдсэн,

гэвч хүний завхрал хэвээр үлдсэн.


II

Хүнийг эдгээж, нүглийг нь уучилсан ч,

завхарсан зан чанараас

салах боломжийг хүнд олгох ажил

хараахан хийгдээгүй.

Хүн итгэлийнхээ ачаар аврагдсан ч,

нүгэлт уг чанар нь хэвээр үлдсэн.

Бие махбодтой Бурханаар дамжуулан

хүний нүгэл уучлагдсан.

Гэвч хүний дотор нүгэл оршсоор,

хүний дотор нүгэл оршсоор,

хүний дотор нүгэл оршсоор.


III

Ажлын тэр үе шат дууссаны дараа

шүүлтийн ажил дутуу үлдсэн.

Хүнийг ариусгаж, зам өгөхөд

энэ шатанд үг ашигладаг.

Нүглийн тахилаар дамжуулан

хүний бүх нүгэл уучлагдсан.

Учир нь, цовдлолын ажил

аль хэдийн дууссан билээ.

Бурхан Cатаныг ялан дийлсэн,

Сатаныг ялан дийлсэн, Сатаныг ялан дийлсэн.


IV

Гэвч хүний доторх

завхарсан зан чанар хэвээр үлдсэн.

Нүгэлт, эсэргүү хүнийг

Бурхан хараахан олж аваагүй.

Тиймээс энэ үе шатанд Бурхан үг ашиглан

завхралыг нь илчилснээр хүн зөв замаар явна.

Энэ үе шат илүү утга учиртай, үр өгөөжтэй,

учир нь одоо үг хүний амийг хангаж,

түүнийг шинэ хүн болгодог;

энэ нь ажлын бүрэн гүйцэд шат юм.

Бурхан эцсийн өдрүүдэд махбод болох нь

махбодтой болохын утга учрыг,

Бурханы авралын төлөвлөгөөг гүйцээдэг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4”-ѳѳс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 54 Эцсийн өдрүүдийн Христ Хаанчлалын эрийн үеийг авчирсан

Дараах: 56 Шүүлтийн ажил нь хүний ялзралыг цэвэрлэхийн төлөө юм

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

17 Бурханы илрэлтийн утга учир

IБурханы илрэлт гэдэг нь Тэрбодитоор дэлхий дээр Өөрийн ажлаар ирнэ гэсэн үг.Өөрийнхөөрөө, Өөрийн зан чанартайгаа, Өөрийн арга барилаарТэр...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх