88 Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг

I

Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан

Нигүүлслийн эринийг төгсгөн,

үгээрээ хүнийг төгс болгон, гэгээрүүлж,

хүний сэтгэл дэх тодорхойгүй Бурханы

орон зайг арилгадаг.

Есүс өөр ажил хийсэн.

Тэр ид шид үзүүлж, өвчтэйг эдгээн,

тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж,

бүх хүнийг золин аврахаар цовдлогдсон.


Тиймээс хүний үзлээр бол

Бурхан үргэлж ийм байх болно.


Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан,

бүгдийг үгээрээ гүйцэлдүүлж, илчилдэг.

Тэр юу болохыг чи үгээс нь харна.

Тэр Бурхан гэдгийг чи үгээс нь харна.


II

Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан,

хүний үзлээс тодорхойгүй

Бурханы орон зайг арилгадаг.

Түүний үг, үйлс, хүмүүсийн дунд хийдэг

бодит, хэвийн ажлаас

хүн Бурханы бодит байдлыг мэдээд,

тодорхойгүй Бурханд итгэдэггүй.

Махбод дахь Бурханы үгээр дамжуулан

Тэр хүнийг бүрэн төгс болгож,

бүхнийг гүйцэлдүүлдэг.


Энэ бол эцсийн өдрүүдэд

Бурханы биелүүлэх ажил юм.


Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан,

бүгдийг үгээрээ гүйцэлдүүлж, илчилдэг.

Тэр юу болохыг чи үгээс нь харна.

Тэр Бурхан гэдгийг чи үгээс нь харна.


III

Газар дээрх ажил нь учир

махбод дахь Бурхан зөвхөн үгээр ярьдаг.

Үгээр нь дамжуулан

агуу хүч, даруу, агуу байдлыг нь

бүгдийг нь харж чадна.

Газар дээрх ажил нь учир

махбод дахь Бурхан зөвхөн үгээр ярьдаг.

Үгээр нь дамжуулан

агуу хүч, даруу, агуу байдлыг нь

бүгдийг нь харж чадна.


Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан,

бүгдийг үгээрээ гүйцэлдүүлж, илчилдэг.

Тэр юу болохыг чи үгээс нь харна.

Тэр Бурхан гэдгийг чи үгээс нь харна.

Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой Бурхан,

бүгдийг үгээрээ гүйцэлдүүлж, илчилдэг.

Тэр юу болохыг чи үгээс нь харна.

Тэр Бурхан гэдгийг чи үгээс нь харна.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 87 Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үгээр хүнийг төгс болгодог

Дараах: 89 Бурханы ажил үгээр биелдэг

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

1029 Амийн усан гол

IАмийн усан гол, болор мэт тунгалаг,Бурхан ба Хурганы сэнтийгээс урсан гардаг.Тэр голын эрэг дээр амийн мод бий,арван хоёр төрлийн жимс,...

170 Амийн гэрчлэл

IБурханыг гэрчилснийхээ төлөөнэг л өдөр би баригдах байх,энэ зовлон зөвт байдлын төлөө гэдгийгзүрх сэтгэлдээ би мэддэг.Амь минь алга...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх