Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн

Өөрийн зөвт байдал, Өөрийн сүр хүч

эсвэл уур хийлэнгээ харуулсан ч бай,

Бурхан Өөрийн удирдлагыг гүйцэлдүүлж,

Өөрийн хайраараа хүнийг авардаг.

Хэр их хайр вэ? гэж зарим нь асуудаг.

Гэвч хариулт нь хэр их биш,

Бурханы хайр бол 100 хувь юм.

Бурханы хайр хэрвээ өчүүхэн төдий дутсан бол

хүмүүс аврагдахгүй байсан.

Өөрийн бүх хайраа хүн төрлөхтөнд Бурхан өгсөн.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан хүн төрлөхтөнд өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Бурхан яагаад махбод болсон бэ?

Хүмүүсийг аврахад Тэр юугаа ч хайрлаагүй.

Түүний махбод Өөрийх нь бүх хайрыг агуулдаг.

Бурханы эсрэг хүмүүс асар ихээр туйлширсан.

Аврагдах цэгийг хүн аль эрт давсан.

Иймээс Бурхан бие махбодтой болж

хүн төрлөхтний төлөө

Өөрийгөө золиослохоос өөр сонголтгүй.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан хүн төрлөхтөнд өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Тэр хэрэв хүмүүсийг хайрлаагүй бол

Бурхан махбод болохгүй байсан.

Бурхан тэнгэрээс аянга буулгаж,

Өөрийн уур хилэнгээ илгээх байсан.

Тэр цагт хүн төрлөхтөн сүйрч

Бурхан махбод болохын доромжлол тэсвэрлэх

шаардлагагүй болно.

Тэр хүн төрлөхтний төлөө золиосолж,

Өөрийн хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн.

Хүн төрлөхтнийг аврахын төлөө

Бурхан зовлон, дарамт, доромжлол,

Гологдохыг илүүд үзсэн.

Иймээс тэр хүн төрлөхтнийг аварсаар байгаа нь

хайрын тодорхойлолт юм.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Бурхан хүн төрлөхтөнд өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Өөрийн бүх хайраа Тэр өгдөг.

Христийн ярианы тэмдэглэлүүд номоос

Өмнөх:Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг

Дараах:Сэтгэл нь шархалсан Бурхан хүнийг хайрладаг

Холбогдох агуулга