Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг

Бурханы мэргэн ухаан,

гайхамшиг хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй,

Бурханы зөвт байдал,

Түүний сүр жавхлан хэзээ ч хувиршгүй.

Бурханы мөн чанар нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй.

Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох нь хэзээ ч хувиршгүй.

Бурханы ажил урагшилсаар, улам гүнзгийрсээр байна.

Бурхан үргэлж шинээрээ, хэзээ ч хуучрашгүй.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.


Хэрэв хүн энэ зан чанарыг харж чадахгүй бол

Бурхан мөн л загалмайд цовдлогдож,

хязгаарлагдах байсан!

Бурханы ажил шинэ бөгөөд хэзээд хуучин биш.

Гэвч Түүнд юу байгаа, Тэр хэн болох нь

хэзээд өөрчлөгдөхгүй.

Чи Бурханы зургаан мянган жилийн ажлыг

Хөшүүн хэлээр тодорхойлж чадахгүй.

Бурхан чиний бодсон шиг энгийн биш,

Түүний ажил эрин эринд үргэлжилдэг.

Өөрийн нэрийг Еховагаас Есүс болгон өөрчилсөн.

Түүний ажил үргэлжлэн урагшилсаар,


Түүх урагшилсаар, цаашид үргэлжилсээр.

Бурханы ажил 6,000 жилийн төлөвлөгөөний төгсгөл рүү

тасралтгүйгээр ойртсоор.

Гэвч өдөр болгон, жил бүр,

шинээр хийх ажил байна.

Шинэ зам, шинэ цаг үе,

илүү том ажил, шинэ зүйлс байна.

Бурхан хуучин арга замдаа хэзээ ч гацахгүй;

шинэ ажил хэзээд үл зогсон цаг үргэлж тохиолдоно.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.

Бурханы ажил урагшилсаар, улам гүнзгийрсээр байна.

Бурхан үргэлж шинээрээ, хэзээ ч хуучрашгүй.

Эрин үе болгонд шинэ нэр, шинэ ажил, шинэ хүсэл,

мөн шинэ зан чанартай байна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурхан өөр өөр эрин үеийг төлөөлөхөөр өөр өөр нэр авдаг

Дараах:Бурхан шинэ эрин үед шинэ ажил авчирдаг

Холбогдох агуулга