Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог

Христийн мөн чанар нь

Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог.

Тэр даалгасан бүхнийг үнэнч сэтгэлээр гүйцээж,

Тэнгэр дэх Бурханыг шүтэж,

Эцгийнхээ хүслийг эрэлхийлдэг.

Энэ бүхнийг Түүний мөн чанар тодорхойлдог ба

Түүний төрөлх илчлэл билээ.

Түүний илэрхийллүүд дууриамал биш,

Хүний олон жилийн хөгжил,

боловсролоос ч гараагүй учраас ингэж нэрлэдэг.

Эдгээр нь сурдаг, өөрийгөө гоёдог зүйл биш

харин төрөлхийн юм aa.

Эдгээр нь сурдаг, өөрийгөө гоёдог зүйл биш

харин төрөлхийн юм aa.

Аа… Ah …


Хүн Түүний ажил, илэрхийлэл,

хүн чанарыг үгүйсгэж болно.

Түүний хэвийн хүн чанарын амьдралыг ч үгүйсгэж болно.

Гэвч тэнгэр дэх Бурханыг шүтдэг

үнэнч сэтгэлийг нь чадахгүй.

Энд тэнгэрлэг Эцгийнхээ хүслийг гүйцээхээр ирснийг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Бас Бурхан Эцгээ эрэлхийлэх чин сэтгэлийг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Түүний дүр сэтгэлд нийцэхгүй байж болно.

Түүний яриа сэтгэлийг эзэмдэхгүй байж болно.

Түүний ажил, хүний төсөөлөлдөө итгэдэг шиг

тэнгэр газрыг цочоом биш байж болно.

Гэвч Тэр Эцгийнхээ хүслийг гүйцээх Христ үнэхээр мөн.

Үнэн зүрх сэтгэлтэй, бүрэн захирагддаг,

үхэлд хүртэл дуулгавартай.

Учир нь Түүний мөн чанар Христийнх юм.

Итгэхэд хэцүү боловч энэ үнэн оршдог.

Хэцүү ч гэсэн үнэн, итгэхэд хэцүү боловч

энэ үнэн оршдог.

Хэцүү ч гэсэн үнэн, итгэхэд хэцүү боловч

энэ үнэн оршдог.

Ah … Ah …

Ah … Ah …


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй

Дараах:Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?

Холбогдох агуулга