“Шууданч тагтаа” чухал мэдээ авчирлаа

2019-04-29

Су Жие, Хятад

1999 оны нэг өдөр, цуглаан дууссаны дараа пастор надад дөхөж ирээд, “Су Жие, чамд захиа ирсэн” гэлээ. Би үүнийг хармагцаа Шаньдунд байгуулсан чуулганаас маань ирсэн гэдгийг мэдэв. Захиаг аваад, харихаар алхах замдаа: “Энэ захиа их зузаан юм, тэдэнд зарим нэг бэрхшээл тулгараа юм болов уу?” гэж бодлоо.

Би гэртээ ирээд, хүлээж тэвчилгүй захиаг нээж, ингэж бичсэн байхыг харав: “Су эгч, та Эзэн дотор амар амгалан байх болтугай! Би танд зарим нэг гайхалтай мэдээ дуулгахаар бичиж байна: Бидний өдөр шөнөгүй хүсэн эрмэлздэг Аврагч, Эзэн Есүс маань эргэн ирсэн. Тэр аль хэдийн махбодод эргэн ирсэн ба Өөрийн үгээр хүмүүсийг шүүж, цэвэрлэх ажлын үе шатыг Хятадад хийж байгаа; Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн… Та Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы мөртэй хөл нийлүүлнэ гэж би найдаж байна. Та юу ч хийсэн бай, Бурханы эцсийн өдрүүдийн авралын энэ боломжийг битгий алдаарай.” Энэ хүртэл уншмагцаа би: Тэд үнэн хэрэгтээ ямар ч бэрхшээлтэй тулгараагүй, харин Зүүний Аянгад итгэсэн байх нь! хэмээн цочирдлоо. Би энэ захиаг хэн бичсэнийг мэдэхийг ихэд хүссэн тул хурдхан шиг сүүлчийн хуудсыг эргүүлэв. Энэ захиаг Мэн ах бичсэн болж таарсан бөгөөд төгсгөлд нь чуулганы бүх ах, эгч нарын гарын үсэг байлаа. Би захиаг уншиж дуусаад мэгдэн цочирдов. Хэвийн байдалдаа орохын өмнө би хэсэг гөлөрч, дотроо ингэж бодов: “Зүүний Аянга Эзэнийг эргэн ирсэн гэж гэрчилдэг бөгөөд нэлээд хэдэн урсгалын олон сайн, тэргүүний хонийг хулгайлсан. Шаньдуны чуулганы Мэн ах ч бас Зүүний Аянгад итгэх юм гэж би хэзээ ч бодсонгүй. Энэ чуулганы ах, эгч нарыг бүгдийг нь Зүүний Аянга хулгайлжээ. Яах вэ?” Энэ талаар бодоод бүр ч их яарсан боловч Шаньдун руу явахад хэтэрхий хол байсан ба би эндхийн ажилдаа маш завгүй байлаа. Яг тэр үед би явж чадахгүй байв. Арга мөхөстсөн би уйлж, Эзэнд ингэж залбирахаас өөр яаж ч чадсангүй: “Эзэн минь! Энэ ах, эгч нар Танд тийм ч удаан итгээгүй бөгөөд тэдний суурь хараахан тогтвортой биш. Тэднийг хамгаалаач…”

Дараа нь би Библиэс хайж, үзэг цаас нийлүүлэн эхний захиагаа тэдэнд бичлээ. Захиандаа би ингэж бичив: “Есүс Христ дэх ах, эгч нар минь, би та нарт сэрэмжтэй байхыг зөвлөе. Паул: ‘Христийн нигүүлсэл рүү та нарыг дуудсан Түүнээс та нар ийм түргэн салж, өөр сайн мэдээ рүү эргэсэнд би гайхаж байна: Тэр бол өөр сайн мэдээ биш; харин та нарыг үймүүлж, Христийн сайн мэдээг гуйвуулах зарим хүн байгаа. Харин бид эсвэл тэнгэрэлч ч гэсэн бидний та нарт тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр хараагдаг. Өмнө нь бидний хэлсэнчлэн, би одоо дахин хэлье, та нарын хүлээж авснаас өөр сайн мэдээг хэн нэгэн та нарт номловол тэр хараагдаг’ (Галат1:6-9). гэж хэлсэн. Ах эгч нар минь, та нарыг Эзэний өмнө авчрах амаргүй байсан; та нар Эзэнээс ийм хурдан урваж яаж чадаж байна аа? Та нарын биеийн хэмжээ хэтэрхий жаахан, бусад замуудыг дураараа бүү сонс! Та нар намайг сонсох ёстой, учир нь та нартай миний хуваалцсан зүйл бол үнэн зам юм. Зөвхөн Эзэн Есүс Христ л бидний Аврагч. Та нар үүнийг үүрд баримтлах ёстой…” Бичиж дуусаад найман хуудас захиа руугаа харсны дараа л би тайвширсан юм: Тэгээд дотроо ийнхүү бодлоо: Би бичих хэрэгтэй бүхнээ бичиж, шалгах хэрэгтэй бүх бичвэрээ шалгаж, өгөх ёстой зөвлөгөө болон зоригжуулалтын үгээ ч бичлээ. Үүнийг уншсаныхаа дараа тэд гарцаагүй надад хариу бичиж, өөрсдийн алдааг хүлээн зөвшөөрөх болно гэж би итгэж байна.

Хоёр долоо хоногийн дараа би ийм хариу авав: “Су эгч ээ, бид харсан, сонссон болгоноо ярихгүй байж чадахгүй нь, учир нь бидний итгэдэг Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн. Бид үнэн замыг баримталж, урагшилж байна; бид Эзэнээс өчүүхэн ч урваагүй, харин Эзэний мөрийг дагаж байгаа. ‘Христийн нигүүлсэл рүү та нарыг дуудсан Түүнээс та нар ийм түргэн салж, өөр сайн мэдээ рүү эргэсэнд би гайхаж байна: Тэр бол өөр сайн мэдээ биш; харин та нарыг үймүүлж, Христийн сайн мэдээг гуйвуулах зарим хүн байгаа’ (Галат1:6-7) гэх Паулын үгийг та дурджээ. Паулын хэлсэн эдгээр үгэнд цаад шалтгаан бий. Паулын тэр үед ярьсан ‘өөр сайн мэдээ’ нь фарисайчууд хүмүүсээс Еховагийн хуулийг сахихыг шаардаж байсныг хэлсэн болохоос эцсийн өдрүүдийн хүмүүс хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, Эзэн махбодоор эргэн ирсэн ба Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа хийж байгаа гэж гэрчилж байгааг хэлээгүй гэдгийг мэдэхийн тулд бид Библийг л судлах хэрэгтэй. Паул Галатын чуулгануудад энэ захидлыг бичих үед Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг номлосон нэг ч хүн байгаагүй. Тиймээс, Паулын хэлсэн ‘өөр сайн мэдээ’ нь Эзэн эргэн ирж, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа Бурханы гэрээс эхлэн хийж байгааг хэлдэггүй. Эзэний хийхээр эргэн ирсэн шүүлтийн ажлын энэхүү алхам нь Илчлэлийн номын энэ зөгнөлийг биелүүлдэг: ‘Тэнгэрийн дундуур өөр нэг тэнгэрэлч нисэж байгааг би харлаа. Газар дээр оршин суугчид, бүх үндэстэн, овог, хэлтэн, ард түмэнд тунхаглах сайн мэдээ түүнд байгаа ба тэр чанга дуугаар, ‘Бурханаас эмээж, Түүнд алдрыг өргө; учир нь Түүний шүүлтийн цаг ирлээ(Илчлэл 14:6-7). Энд байгаа ‘мөнхийн сайн мэдээ’ гэдэг нь хаанчлалын сайн мэдээг хэлдэг. Мөн түүнчлэн, энэ сүүлчийн авралыг Ариун Сүнс аль эрт Эзэн Есүсийн шавь нарт илчилсэн билээ. Петрийн хэлсэнчлэн: ‘Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ(1 Петр 4:17)Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн авралын төлөө та нар итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүчээр хамгаалагджээ(1 Петр 1:5). Су эгч ээ, Эзэний эргэн ирэлт нь итгэгч бидний хүсэн хүлээдэг зүйл биш гэж үү? Одоо Эзэн үнэхээр эргэн ирсэн; бид даруухан эрэлчид байх ёстой. Бид, эхний удаа бие махбодтой болсон Бурхан болох Эзэн Есүст фарисайчуудын хандсан шиг байж, Бурханы шинэ ажлыг тодорхойлохдоо Библийн мэдлэг, үзэл, төсөөллөө сохроор ашиглаж, Эзэн Есүс хуулийг дагаагүй учраас Эзэнийг яллаж, эсэргүүцэж, дараа нь Эзэнийг цовдолсон шиг байх ёсгүй. Фарисайчууд Ехова Бурханд л итгэсэн боловч бие махбодтой болсон Ехова Бурхан—Эзэн Есүсийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд эцэст нь Эзэн тэднийг яллаж, хараасан. Бидний эргэцүүлбэл зохих цуст сургамж энэ биш гэж үү? Эзэн Есүс бол бидний Аврагч гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Гэхдээ бид Эзэн Есүсийг л хүлээн зөвшөөрдөг атлаа Эзэний эргэн ирэлтийг хүлээн зөвшөөрдөггүй бол фарисайчуудтай адилхан бус уу? Тэгвэл бид Бурханд итгэдэг мөртөө Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс болохгүй гэж үү? Түүнчлэн, Су эгч ээ, та бидэнд Эзэний сайн мэдээг номлосноос болж бид таны хэлснээр хийж чадахгүй. Бид Бурханд итгэдэг. Петр болон бусад элч нар нэгэнтээ, ‘Бид хүнээс илүү Бурханд дуулгавартай байх ёстой’ (Үйлс 5:29) гэж хэлсэн. Эзэний ирэхтэй холбоотой асуудал дээр бид хүнийг сонсож бүр ч болохгүй. Төгс Хүчит Бурханы үг бол Бурханы дуу хоолой гэдгийг бид хэдийнээ тогтоосон. Та ч гэсэн үүнийг судална гэдэгт бид найдаж байна.”

Захидлыг уншиж байхдаа би маш их уурлаж, өчүүхэн төдий ч үнэмшээгүй юм. Тэгээд Библийн лавлах номыг яаран гаргаж, Галатын номын танилцуулгыг гаргалаа. Би анхааралтай уншаад, ихэд гайхав: Үнэхээр үнэн байж! Паулын хэлсэн ‘өөр сайн мэдээ’ нь үнэхээр фарисайчууд хүмүүсээс Еховагийн хуулийг сахихыг шаардаж байсныг хэлсэн болохоос Эзэн эргэн ирэхдээ Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа хийхийг хэлээгүй нь лавтай байлаа. Энэ эшлэлийн агуулга ийм байсныг би яагаад ийм олон жилийн турш огт анзаараагүй байдаг билээ? Тэдний үнэмшээгүйд гайхах зүйл алга. Гэхдээ тэр үед надад, миний хэлсэн зүйл буруу байлаа ч гэсэн, тэдний номлосон шиг Эзэн эргэн ирсэн гэдгийг энэ нь баталж чадахгүй гэх өөр нэг бодол орж ирлээ. Би захиаг эхнээс нь дуустал дахин уншсан боловч унших тусам, улам их уур хүрэв. “Ийм богинохон хугацаагаар явсны дараа тэд надтай ийм өнгөөр ярьж, бүр намайг … намайг фарисай гэж хэлж зүрхэлнэ хэмээн хэзээ ч санасангүй. Би фарисайчуудыг хэнээс ч илүүгээр үзэн яддаг. Би яаж Эзэнийг фарисайчууд шиг эсэргүүцэж чадах билээ? Би маш олон жилийн турш ихэд шаргуу ажиллаж, итгэгчдийн төлөө өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөсөн. Тэд яаж үүнийг мэдэхгүй байх юм бэ?” гэж бодогдов. Энэ талаар бодох тусам, надад улам таагүй санагдаж: “Үгүй ээ, энэ хэдхэн шинэ итгэгч намайг яаж няцааж чадах юм бэ? Би Библийг маш олон удаа уншсан—энэ мэтгэлцээнд ялахгүй байна гэж яавч байхгүй” гэж би бодлоо.

Ингээд би дахин нэгэнтээ үзэг цаас нийлүүлэн, хоёр дахь захиагаа ингэж бичив: “Ах, эгч нар аа, Эзэн дотор амар амгалан та нартай хамт байх болтугай! Бичсэн захиаг чинь уншаад би туйлын их бухимдлаа. Миний хэлснээр хий гэж би та нараас гуйж байгаа юм биш ээ—та нар санаа зорилгыг минь үнэхээр буруу ойлгожээ. Та нар Эзэн Есүсийн замыг орхих вий гэхээс би айж байна. Учир нь Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: ‘Тэр үед хэн нэгэн хүн та нарт, “Хараач, Христ энд байна”; эсвэл “Христ тэнд байна” гэвэл түүнд бүү итгэ. Учир нь хуурамч христчүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг үзүүлэх ба боломжтой бол сонгогдсон хүмүүс хүртэл хууран мэхлэгдэх болно(Матай 24 :23-24). Паул ч бас: ‘Ах дүү нар аа, Эзэн Есүс Христийн маань ирэлт болон Түүн рүү цуглах тухайдаа одоо бид та нараас гуйж байна. Христийн өдөр ойрхон байгаа тул та нар ухаан бодлоороо гуйвж дайвалгүй, сүнсээр эсвэл үгээр, эсвэл биднээс ирсэн мэт захидлаар үймүүлэгдэхгүй байгтун. Хэн ч та нарыг ямар нэг аргаар бүү мэхлэг’ (2 Тесалоник 2:1-3) гэсэн. Хайрт ах, эгч нар минь, эцсийн өдрүүдэд аюултай өдрүүд ирэх бөгөөд Эзэний ирэлтийн тухай номлож байгаа хэнд ч итгэх хэрэггүй гэдгийг би Эзэн Есүсийн нэрээр та нарт зөвлөж байна. Бид туйлын болгоомжтой байж, Эзэний үгийг оюун санаандаа хадгалах ёстой, бид буруу замыг сонгож, Эзэнийг дургүйцүүлэх вий!”

Хоёр долоо хоногийн дараа би тэднээс өөр нэгэн захиа авсан бөгөөд ингэж бичсэн байв: “Су эгч ээ, бидэнд зориулж таны олсон бичвэрүүд алдаа мадагтай биш, гэхдээ бид Эзэн Есүс эдгээр үгийг хэлсний жинхэнэ утга учрыг тодорхой мэдэж, Эзэний хүслийг буруугаар ойлгохгүй байх ёстой. Эцсийн өдрүүдэд Эзэнийг ирэхэд хуурамч Христүүд гарч ирэх болно, мөн хуурамч Христүүд Эзэний нэрийг ашиглан дүр үзүүлж, хүмүүсийг мэхлэхийн тулд гайхамшиг үзүүлнэ гэж Эзэн Есүс бидэнд тодорхой хэлсэн. Үүгээрээ Эзэн бидэнд ялгаж салга гэж хэлж байгаа болохоос Эзэний ирэлтийг номлодог бүх хүн хуурамч гэж хэлж байгаа юм биш. Хэрвээ таны хэлснээр, Эзэний ирэлтийн тухай номлодог бүх хүн хуурамч бөгөөд бид тэднээс сэрэмжилж, тэднээс татгалзах ёстой бол махбодоор эргэн ирсэн Эзэн Есүсийг хаалганы гадна үлдээх нь бидний хувьд маш амархан биш гэж үү? Эзэн дахин ирнэ гэж хэлсэн болохоор бид ингэж хэлж байна. Мэдээж, иймэрхүү үзэл бодол Эзэний хүсэлтэй нийцдэггүй. Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христийг хэрхэн ялгах талаар Төгс Хүчит Бурханы үгийн хэсгээс бичиж явууллаа, таныг сайтар харна гэдэгт найдаж байна. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: ‘Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт, Есүсийг дуурайсан хэрэг байх юм. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь). Бурханы ажил үргэлж өөрчлөгдөшгүй байх боломжгүй. Бурханы ажил хэзээ ч хуучин биш, үргэлж шинэ байдаг ба хэзээ ч давтагддаггүй. Яг л Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үе дэх Бурханы ажил нь ажлын хоёр өөр үе шат байсантай адил. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүн төрөлхтний хэрэгцээнд үндэслэн үгээрээ хүмүүсийг шүүж, цэвэрлэх ажлын нэг алхмыг хэдийн хийчихсэн. Энэ бол хүмүүсийг нэгд нэггүй ариусгаж, аврах үе шат юм. Энэ нь урьдын ажлаас илүү шинэ, илүү өндөр, илүү бодит. Бурханы илэрхийлдэг үнэнийг Бурханы ажлын үе шат болгоноос харж болох ба Бурханы ажлын мэргэн ухаан, эрх мэдэл, хүч чадлыг ч харж болно. Харин хуурамч Христүүд муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдаг бөгөөд Бурханы мөн чанарыг эзэмшдэггүй. Тэдэнд үнэн огт байдаггүй тул үнэнийг илэрхийлэх чадваргүй, мөн Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухаан болон зан чанарыг илэрхийлэх чадваргүй. Хуурамч Христүүд Бурханы ажлыг огтхон ч хийж чаддаггүй гэдэг нь тодорхой юм. Хуурамч Христүүд Эзэн Есүсийн аль хэдийн хийчихсэн ажлыг л дуурайж, хүмүүсийг мэхлэхийн тулд Христийн дүр үзүүлэхээр өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, зарим нэг энгийн гайхамшиг үзүүлж л чаддаг. Эгч ээ, бид Эзэний үгийн талаар цэвэр ойлголттой байх хэрэгтэй; Эзэний хүслийг буруу тайлбарлаж болохгүй, хуурамч Христүүд эцсийн өдрүүдэд гарч ирдгээс болж тэмээн дээр ямааны гарз гаргаж бүр ч болохгүй. Тэгээд бүр Эзэний эргэн ирэлтийн ажлыг судлахгүй байж болохгүй…”

Захиан дахь ах, эгч нарын нөхөрлөл бүгд үндэслэлтэй байсан ч надад үүнийг эрж хайх юм уу тунган бодох санаа зорилго огт байсангүй. Өөрсдөд нь олж өгсөн бичвэрүүдийг минь тэд хүлээн зөвшөөрч, Эзэн рүү буцан эргэсэн эсэхийг л би анхаарч байв. Захиагаар мэтгэлцсэн энэ хоёр мэтгэлцээнийг эргээд бодоход тэд огтхон ч үнэмшээгүй байлаа. Харин ч эсрэгээрээ, би ямар ч нэр нүүргүй болтлоо тэднээр өөрийгөө няцаалгасан байв. Би яаран Эзэнд залбирч, Библи болон бүх сүнслэг номоо авч, орон дээрээ тавилаа. Тэднийг няцаах үндэслэл олохыг хүсэн, номын хуудаснуудыг эргүүлсээр байв. Тэр үед, номын хуудас эргүүлэх чимээнээс бусдаар бол өрөө нам гүм байлаа. Анзаараа ч үгүй байтал шөнө болж, би юу ч олоогүй хэвээр байв. Би ихэд ядарч, гүнзгий санаа алдан: “Энэ захианд хариу бичих үнэхээр амаргүй юм” гэж бодлоо. Тэгээд үзгээ барин ингэж хариу бичихээс өөр яаж ч чадсангүй : “Ах, эгч нар аа, захиаг чинь уншихад та нар өхөөрдөм жижиг хурга байхаа больжээ гэж санагдаж байна. Та нар намайг сонсохгүй байгаад зогсохгүй, бүр Эзэний замыг орхихоор зүтгэж байна, бас намайг ч та нар няцаалаа. Та нарын зан авир Эзэнийг гуниглуулна гэж бодож байна, би ч гэсэн маш их гунигтай байна. Эзэн Есүс та нарын сэтгэлийг хөдөлгөж, удалгүй буцан эргэхэд чинь энэ захиа туслах болтугай. Амен!”

Хоёр долоо хоногийн дараа би тэднээс өөр нэг хариу авсан бөгөөд харамсалтай нь тэд миний хайр, зоригжуулалтаас болж эргэн ирээгүй байлаа. Харин ч эсрэгээрээ, тэд эрс хатуу байдлаар ингэж хэлсэн байв: “Су эгч ээ, та биднийг элсүүлсэн нь үнэн, гэхдээ үүний төлөө бид Эзэнд талархах ёстой, учир нь төөрч, тэнүүчилсэн хоньд болох биднийг таны тусламжтайгаар Бурхан сүрэгтээ нийлүүлсэн. Та бол ердөө хонин сүргийг харж ханддаг зарц, харин Эзэн Есүс л бидний жинхэнэ хоньчин. Эзэн Есүсийн хэлсэнчлэн: ‘Би бол сайн хоньчин бөгөөд Өөрийнхөө хонийг мэднэ, Өөрийнхөн хонь маань Намайг мэднэ(Иохан 10:14). Өөрийнх нь төлөө ажилладаг хүн бүрд Эзэн хонин сүргийг даатгадаг. Хүний хариуцлага бол ердөө тэднийг харж хандах явдал бөгөөд Эзэнийг эргэн ирэхэд хонин сүргийг буцааж өгөх ёстой. Су эгч ээ, Библи дэх Эзэн Есүсийн ярьсан ‘муу цэцэрлэгч’-ийн талаарх сургаалт зүйрлэлийг бид бүгд мэднэ. Хүчээр хөрөнгийг нь булаан эзлэхийн тулд муу цэцэрлэгчид жимс цуглуулахаар ирсэн зарцыг зоддог ба эзэн хүүгээ явуулахад тэд хөрөнгийг нь булаан авахын тулд хүүг нь алсан билээ. Эзэн эргэж ирэхдээ, энэ муу цэцэрлэгчдэд яаж хандах бол? Бид тэдэнтэй адил байх ёсгүй. Одоо Эзэн эргэн ирсэн, бид Эзэний хонийг Эзэнд шилжүүлж өгөх ёстой. Энэ бол бидэнд байх ёстой эрүүл ухаан юм шүү.”

Энэ захиа намайг үнэхээр гайхширууллаа. “Тэд нүд ирмэхийн зуурт яаж ийм ихийг ойлгож чадав аа? Шаньдунд очиж, тэр чуулганыг байгуулснаас хойш хоёрхон жил л өнгөрсөн шүү дээ. Намайг явах үед тэд итгэлээрээ “нялх хүүхэд” шиг л байсан. Зүүний Аянгыг хүлээн зөвшөөрснөөс хойш хэдхэн сарын дотор тэдний үг ийм хүчирхэг болж, намайг няцаахдаа Библийн яг зөв хэсгүүдийг олж, хэлэх үггүй болгох юм гэж би огт санасангүй” гэж бодогдов. Энэ агшинд би ихэд сэтгэлээр унан, энэ ах, эгч нар Зүүний Аянгыг дагахаар тууштай шийдэж, буцахыг огтхон ч хүсэхгүй байгаа мэт санагдав. Би тэднийг эргэн ир гэж ятгаж чадахгүйгээ мэдэж байлаа. Үнэхээр сул дорой, чадал мөхөс санагдан, дөрөв дэх захиагаа дурамжхан илгээхдээ би: “Хүслээрээ болцгоо. Библид бичсэнчлэн, эрт урьдын цагаас хойш, Бурханаас үүддэг зүйл хөгжин цэцэглэж, хүнээс үүддэг зүйл ялагдана. Над руу дахин бүү бичээрэй. Та нар Эзэн Есүсийг гэх итгэл, хайраа хадгалж чадна гэдэгт найдаж байна!” гэж бичсэн юм.

Шаньдуны чуулганы ах, эгч нарын надтай хуваалцсан Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлаас татгалзсанаас хойш миний сүнс харанхуй, сул дорой болж, нөхцөл байдал минь ерөнхийдөө доройтлоо. Би байнга мацаг барьж, залбирч, Эзэний эсрэг яаж нүгэл үйлдсэнээ эргэцүүлсэн хэдий ч Эзэний хүслийг огт ойлгож чадаагүй ба Эзэний байгааг ер мэдэрч чадахгүй байв. Энэ хугацаанд пасторууд, ахлагч нар хандивын мөнгөний төлөө тэмцэлдэхийн тулд намайг зохиомлоор буруутгаж, чуулганаас амжилттай хөөн гаргасан юм. Би тун хөөрхийлөлтэй байсан ба хаашаа явахаа мэдэхгүй байлаа. Би үргэлж голын эрэгт очин, уйлах зуураа “Эзэн минь, Та миний хамгийн дотнын найз” хэмээх дууг дуулдаг байв. Эзэн удалгүй эргэн ирж, уй гашуугаас минь намайг аварна гэж би найдаж байлаа.

Зургаан сарын дараа нэгэн өдөр, өдрийн хоолоо хийж байтал хаалганы гаднаас хадам ээж маань миний нэрийг дуудах сонсогдлоо. Хаалгаа нээгээд би аятайхан төрхтэй гоолиг залуу эмэгтэй хадам ээжийн ард зогсож байхыг харав. Хадам ээж: “Энэ бүсгүй чамтай уулзахаар ирсэн гэнэ. Хаяг чинь байгаа ч гэсэн чамайг олж чадалгүй, чуулган руу очсон байна. Чамтай даруйхан уулзах хэрэгтэй байна гэж хэлэхийг нь сонсоод би бушуухан дагуулаад ирлээ” гэв. Би тэр эгчийг анхааралтай ажиглаад, дотроо: “Яагаад түүнийг таньдаг юм шиг санагдахгүй байна аа?” гэж бодлоо. Намайг хараад тэр эгч шалавхан гарыг минь татаж, сэтгэл хөдөлсөн байдлаар: “Та тэгэхээр Су эгч байх нь ээ. Эцэст нь би таныг оллоо!” гэв. Түүний үйлдэлд цочирдсон би гайхсан харцаар түүн рүү харангаа: “Чи чинь хэн билээ? Би чамтай уулзаж байгаагүй л юм шиг байх юм?” гэж асуулаа. Тэр урам зоригтойгоор ингэж хариулав: “Эгч ээ, миний овог Ван. Шаньдуны чуулганы Мэн ах, Жао эгч хоёр намайг явуулсан. Мэн ах болон бусад маань эндхийн Төгс Хүчит Бурханы Чуулган руу захиа бичиж, яаж ч байсан таныг олох арга зам бодож ол гэж гуйсан юм. Тэд үнэхээр завгүй байгаа ба биечлэн ирэх цаг зав байхгүй байгаа учир Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг тантай хуваалцахыг бидэнд даалгасан. Энэ захиа хэчнээн хүний гар дамжсаныг би мэдэхгүй, гэхдээ нэлээд олон хүн дамжсаны дараа бидэнд ирсэн. Би таныг сураглаж маш олон удаа энд ирсэн. Таныг олох амаргүй байлаа шүү.” Энэ хүртэл яриад залуухан эгч уйлж, захиаг гарт минь атгууллаа. Би захиаг аваад, ингэж уншив: “Су эгч Эзэнд чин сэтгэлээсээ итгэдэг. Гуйя, чи түүнийг олж, Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг түүнтэй хуваалцах ёстой…” Эдгээр үгийг уншаад зүрх сэтгэл минь дулаацаж, нулимсаа барьж чадсангүй. Хадам ээжийн минь сэтгэл хөдөлж: “Энэ үнэхээр Эзэний ач! Энэ үнэхээр Эзэний хайр!” гэв. Сайхан сэтгэлт, чин үнэнч, залуухан эгчийг харангаа захиан дахь сэтгэл хөдөлгөм, үнэн зүрхний үгийг бодоод, Эзэний эргэн ирэлтийн сайн мэдээг надтай хуваалцах гэсэн ах, эгч нарын яарсан сэтгэлийг би мэдэрсэн юм. Энэ хайр Бурханаас ирсэн гэдгийг сүнслэг зөн совин минь хэлж байлаа. Бурхан л сэтгэл зүрх нэг бүрийг ийм маягаар хайрлаж, Бурханд үнэхээр итгэдэг хүн бүрийг гүнээ анхаардаг. Иймээс, энэ удаа би Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг эрж хайж, судална хэмээн шийдэв. Би ахин татгалзаж чадаагүй билээ. Тэгээд урам зоригтойгоор: “Эгч минь, орж ирээд суу л даа” гэж хэлэв. Эгч баяртайгаар толгой дохисон ба нүдэнд нь нулимс цийлгэнэсээр байлаа.

Хооллосны дараа би цуг ажилладаг Жан эгчийг ч бас дуудав. Манай нөхөр нөхөрлөхөөр явж байгааг маань сонссон бөгөөд ажлаасаа бас чөлөө авав. Залуухан эгч найрсгаар: “Эгч ээ, Мэн ахын захианд, тэд танд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлын талаар хэд хэдэн захиа бичсэн боловч таныг хүлээн зөвшөөрөөгүй гэсэн байсан. Та энэ талаар ямар бодолтой байна вэ? Эгч ээ, танд ямар нэгэн бэрхшээл байвал, тэдгээрийгээ хэл л дээ, хамтдаа нөхөрлөж, эрж хайя!” гэж асуулаа. Би: “Нэгэнт чи асуусан учир би чамд дэлгэж, хэлье. Өмнө нь би эцсийн өдрүүдэд гарч ирдэг хуурамч Христүүдэд хууртахаас айж, ‘Эзэний эргэн ирэлтийн тухай номлодог бүх хүн хуурамч’ гэдгийг баримталсан тул Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг огт судлаагүй. Дараа нь би, Мэн ах болон бусдынх нь хэлснийг бодож үзсэн ба энэ нь үндэслэлтэй мэт санагдсан. Хуурамч Христүүд эцсийн өдрүүдэд гарч ирдгээс болж Эзэний эргэн ирэлтийн тухай сайн мэдээнээс сохроор татгалзах нь үнэхээр өчүүхэн эрсдэлээс болж ихийг алдаж байгаа хэрэг юм. Хэдий тийм ч гэсэн, Эзэний эргэн ирэлтийг угтъя гэвэл жинхэнэ Христ болон хуурамч Христийг ялган таних чадваргүй байж болохгүй. Чи өнөөдөр энд ирсэн юм чинь энэ талаар бидэнд нөхөрлөөч” гэлээ. Жан эгч, нөхөр болон хадам ээж минь ч санаа нэгтэйгээр толгой дохив.

Тэгээд эгч Бурханы үгийн хэсгээс бидэнд уншиж өгсөн ба Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байв: “Ийм зүйлийг судлах нь хэцүү биш боловч бид дор бүрнээ дараах үнэнийг мэдэх шаардлагатай: Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы мөн чанарыг агуулах болно, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы илэрхийллийг агуулах болно. Нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн хийх ёстой ажлыг авчрах болно, нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн юу болохыг илэрхийлэх бөгөөд хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг харуулж чадах болно. Бурханы мөн чанарыг агуулдаггүй махбод нь гарцаагүй бие махбод болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Энэ нь Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судлахын тулд хүн Түүний илэрхийлж буй зан чанар, хэлж буй үгнээс нь үүнийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг Түүний мөн чанараас тогтоох ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлоход[a], гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний үг, Түүний зан чанар гээд олон бий) анхаарал хандуулах нь чухал юм. Хэрвээ хүн зөвхөн Түүний гадаад дүр төрхийг харж, Түүний мөн чанарыг орхигдуулбал, энэ нь хүний мунхаг, мэдлэггүй байдлыг харуулна(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өмнөх үг). Бурханы үгийг уншсаны дараа, залуу эгч ингэж нөхөрлөв: “Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христийг ялгах гол түлхүүр нь тэдний мөн чанарыг харах явдал гэдгийг Төгс Хүчит Бурханы үгээс харж болно. Үүнийг тэдний ажил, үг болон зан чанараас ялган таньж болно. Эзэн Есүс нэгэнтээ: ‘Би бол зам, үнэн, амь юм(Иохан 14:6) гэсэн. Мэдээж, Тэрээр махбод дахь Бурхан тул үнэнийг илэрхийлж, Бурханы ажлыг хийж чадна; бас Бурханы Өөрийн зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг ч илэрхийлж чадна. Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс олон үнэнийг илэрхийлж, голдуу өршөөл болон хайрын зан чанарыг илэрхийлж, бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлсэнтэй яг адилхан. Эзэн Есүсийн ажил, үг болон илэрхийлсэн зан чанарыг хараад Эзэн Есүс бол үнэн, зам, амь, бас бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө байсан гэдэгт бид итгэлтэй байж чаддаг. Одоо Төгс Хүчит Бурхан ирээд, хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд бүх үнэнийг илэрхийлсэн; Тэрээр хүмүүсийг шүүж, гэсгээх эцсийн өдрүүдийн ажлыг хийчихсэн. Төгс Хүчит Бурханы үг Сатан хүн төрөлхтнийг завхруулсан тухай үнэнийг болон хүний уг чанар, мөн чанарыг илчилдэг. Тэдгээр нь аврал хүртэх гэж юу болох, зан чанарын өөрчлөлт болон түүнд хүрэх зам гэж юу болох, хүн төрөлхтний ирээдүйн хүрэх газар гэж юу болох, төрөл бүрийн хүмүүсийн төгсгөл ямар байх гэх мэт үнэний бүх талыг бидэнд хэлж өгдөг. Түүний үг бас Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууц болон бие махбодтой болохын нууцыг илчилж, Бурханы төрөлх зан чанар, мөн чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлдэг. Бид Бурханы үгийг хичээнгүйлэн уншсан тохиолдолд Төгс Хүчит Бурханы айлдсан үг бол үнэний Сүнсний дуу хоолой, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн зам мөн гэдгийг харж чадна. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь Библи дэх зөгнөлүүдийг биелүүлсэн, жишээлбэл, ‘шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг” (1 Петр 4:17). ‘Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана’ (Иохан 16:13). Мөн ‘Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно(Иохан 12:48). Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үнэн, Түүний хийсэн хүмүүсийг шүүж, гэсгээж, ариусгах ажил болон Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн, зөвт байдлаар тодорхойлогдсон зан чанар нь Төгс Хүчит Бурхан бол эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэл гэдгийг бүрэн баталгаажуулдаг. Харин эсрэгээрээ, хуурамч Христүүдэд Бурханы мөн чанар байдаггүй. Тэдний ихэнх нь муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдаг, эсвэл тэд хэтэрхий бие тоосон чөтгөрүүд болон ямар ч эрүүл ухаангүй муу ёрын сүнснүүд юм. Тэд хүмүүсийг хангах үнэнийг илэрхийлж чаддаггүй, хүмүүсийг ариусгах шүүлтийн ажлыг явуулж ч чаддаггүй. Тэд өлсгөлөнгөө дарахын тулд ходоодоо талхаар дүүргэхээр эрж хайдаг тэнэг, мэдлэггүй, будилсан хүмүүст энгийн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэн хууран мэхэлж л чадна. Тиймээс, Христ бол үнэн, зам, амь хэмээх энэ нэг зарчмаар жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялган танихад маш амархан юм. Энэ нь Бурханы хүсэлтэй бүхэлдээ нийцдэг.”

Эгчийн нөхөрлөлийг сонсоод би сэтгэлдээ ахин дахин ингэж бодсоор байлаа: “Би энэ бүх хугацаанд Эзэнд итгэсэн боловч иймэрхүү нөхөрлөл хэзээ ч сонсож байгаагүй. Одоо Төгс Хүчит Бурханы үг жинхэнэ Христ болон хуурамч Христийг ялгах талаар маш нэгд нэггүй хэлж байна; Төгс Хүчит Бурханы үг үнэхээр Ариун Сүнсний дуу хоолой байж магадгүй юм байна. Өө Эзэн минь! Таны эргэн ирэхийг би үргэлж сэтгэл түгшин хүлээсэн авч сүүлийн энэ хэдэн жилд би хуурамч Христүүдээс сэрэмжлэхэд л анхаарсан ба эрж хайх зүрх сэтгэл надад бараг байсангүй. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчилдэгчлэн Таныг эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийхээр эргэн ирснийг би хэзээ ч судлаагүй, харин ердөө сохроор эсэргүүцэж, яллажээ. Эзэн минь, би үнэхээр Таныг гадна үлдээлээ гэж үү?” Үүнийг бодоод зүрх дэлсэж эхэллээ. Би сандарч, тайван сууж чадахгүй байсан тул босож, гал тогоо ороод өөртөө аяга ус хийж байгаа дүр эсгэн, өөрийгөө бага зэрэг тайвшруулахаар хичээж байлаа. Ус хийж байхдаа би: “Энэ эгч тун залуу боловч үнэний тухай нөхөрлөл нь үнэхээр бодит юм. Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрсний дараа Шаньдуны чуулганы ах, эгч нар ч бас маш хурдан өсжээ. Библийн талаарх ойлголт, Бурханы ажлын тухай мэдлэг нь минийхээс хамаагүй илүү байна. Энэ зам хүмүүст үнэнийг ойлгуулж, тэднийг Бурханы ажлын тухай мэдлэгтэй болгожээ. Энэ Бурханы ажил биш гэж үү?” хэмээн бодлоо. Энэ бүхнийг бодоод би баярлан хөөрөхийн зэрэгцээ бас харамсав. Тэгээд Шаньдун дахь ах, эгч нарт захиа бичиж байсан үеэ эргэн дурслаа. Би үзгээ эргүүлэн, биеэ тоосон өнгөөр тэднийг загнасан. Эзэний эргэн ирэлтэд хандаж байгаа хандлагаараа би үнэнийг эрж хайж чадаагүйгээс гадна, ах, эгч нарын нөхөрлөлийг ч хүлээн зөвшөөрөөгүй, харин ч эсрэгээрээ, хамаг чадлаараа няцааж, голсон. Би өөрийгөө үнэний эзэн хэмээн бодож, ах, эгч нарт өөрийгөө сонсгохыг хүсэхийн зэрэгцээ үнэн замыг хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийж байна гэж бодсон. Би өөрийгөө Бурханыг эсэргүүцэж байна хэмээн огт бодоогүй. Тэгвэл би орчин үеийн Фарисай биш гэж үү? Энэ үед, толгойноосоо хөлөө хүртэл хүйтэн усанд норсон мэт санагдсан бөгөөд тэр чигтээ үлбэгэр, сул дорой санагдаж байлаа. Миний хоёр гар хянах аргагүйгээр чичирч, оюун санаандаа би Бурханыг эсэргүүцэж байгаа дүр зургаа ахин дахин бодсоор байв… Тэгээд өөрийгөө хянаж чадахаа больж, тэсэлгүйгээр уйллаа. Хэтэрхий бие тоосон, харалган байсандаа өөрийгөө үзэн ядаж байв. Нэлээд хэсэг хугацааны дараа би нулимсаа арчиж, аягатай усаа аван өрөө рүү явав. Эгч над руу харан: “Эгч ээ, та энэ нөхөрлөлийг хүлээн зөвшөөрч байна уу?” хэмээн санаа зовнин асуусан юм. Би санаа алдаж, өөрийгөө зэмлэн: “Төгс Хүчит Бурханы үг болон чиний нөхөрлөлийг сая сонссоны дараа, Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн гэдгийг би мэдэрч байна. Би Эзэний эргэн ирэхийг өдөр бүр хүлээдэг байсан боловч одоо ингээд Эзэнийг эргэн ирэхэд үнэндээ фарисай шиг авирлах юм гэж огт төсөөлсөнгүй. Би үнэхээр асар их мууг үйлджээ! Би Бурханыг эсэргүүцсэн” гэж хэлэв. Тэгээд маш их уйлж эхэлсэн болохоор цааш ярьж чадсангүй.

Дараа нь, Төгс Хүчит Бурханы үгийг хэсэг хугацаанд уншсаны дараа, Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн гэдэгт Жан эгч, хадам ээж, нөхөр бид нар бүрэн итгэх болов. Би тун их баярлан хөөрч, сэтгэл хөдлөлдөө автан Шаньдуны ах, эгч нарт тав дахь захидлаа илгээсэн юм: “Хүндэт ах, эгч нар минь! Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг надтай олон удаа хуваалцсанаар чинь дамжуулан би одоо Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гишүүн болсон учир Бурханд талархъя. Хэдийгээр би та нараас сүүлд хүлээн зөвшөөрсөн ч, хойно хоцрохыг хүсэхгүй байна. Гүйцэж авахын тулд би зүрх сэтгэл, сүнсээ зориулах болно…” Энэ агшинд, миний зүрх сэтгэл тэнд байгаа ах, эгч нартайгаа дотночлон нэгдэхээр захиатай хамт Шаньдун руу нисэж байгаа мэт санагдав. Хайрынх нь төлөө Бурханд талархъя!

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “тухайд” гэж байдаг.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Гурвалын оньсого тайлагдлаа

Ван Юпин, Хятад Эзэн Есүсийн эргэн ирэхийг хүсэн хүлээж буй бусад бүх ах эгчийн нэгэн адилаар би ч бас Эзэнийг удахгүй эргэн ирж, тэнгэрийн...

Leave a Reply