Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт

Холбогдох 6 контент

Эзэнтэй дахин уулзсан нь

Жиандин, АНУБи Католик шашинтай гэр бүлд төрсөн бөгөөд бага байхаас минь эхлээд манай ээж Библи уншихыг заасан юм. Тэр үед Хятадын Коммунист Нам иргэний дайны дараа үндэстнээ сэргээн босгож байсан бөгөөд ХКН бүх шашныг д…

2019-04-29

Католик шашин: Би Эзэний эргэн ирэлтийг угтсан

Шашны ертөнц дэх эзгүйрлийн цаана Бурханы хүсэл байж, бас Эзэн биднээр Ариун Сүнсний ажлыг илүү түргэн эрж хайлгаж, Эзэн Есүсийн мөрийг дагуулах гэсэндээ үүнийг ашиглаж байж гэдгийг Эми энэ тухай сонсоод л ойлгожээ! Тэр …

2019-05-22

Чуулганы кино | Эзэн Есүс хэдийнэ эргэн ирсэн гэдэгт бид яаж итгэх вэ? (Онцлох хэсэг)

Чуулганууд хоосорч эхэлснээс хойш олон ах эгч нар Ариун Сүнсний ажил болон Эзэний оршилыг хажуудаа мэдрэхээ больсон бөгөөд, Эзэний эргэн ирэлтийг тэд бүгд маш их хүсэж байна. Гэвч Эзэн Есүс аль хэдийнэ эргэн ирсэн мэдээг…

2019-01-05

Чуулганы кино | Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн зөгнөлүүд яаж биелдэг вэ? (Онцлох хэсэг)

Шашны хүрээний олон хүн Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэдэг зөгнөлийг дагадаг бөгөөд тэд Түүнийг ийм маягаар ирж өөрсдийг нь тэнгэрийн хаанчлалд өргөнө гэж хүлээдэг нь Эзэний нууцаар ирнэ гэсэн зөгнөлийг орхигдуулсан хэрэг…

2019-01-05