Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн нь хамгийн зөв шийдвэр

9

Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн ажлаа Хятадад эхэлснээс хойш улам олон хүн Түүний үгийг түгээж, гэрчилж эхэлсэн юм. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил хэдийнээ Хятадын хилээс цааш өргөжсөн бөгөөд Түүний үг олон өөр хэлээр орчуулагдаж, интернетэд нийтлэгджээ. Бурханд үнэхээр итгэдэг, үнэнийг эрж хайхыг хүсдэг улам олон хүн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг судалж байгаа ба олон хүн Төгс Хүчит Бурханы Чуулган болон эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлын тухай ойлголт олж авахыг хүсдэг. Үзэгчдийн хүсэлтийн хариуд, энэхүү хэсэгт Америкийн Христэд итгэгчид болох Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Ноён ба Хатагтай Шмидт Төгс Хүчит Бурханд итгэж эхэлсэн тухай, түүнчлэн Чуулган дотор тэд юу туулж, юу олж авсан тухай түүхээ хуваалцана.

Холбогдох агуулга