Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Өрнөдийн судлаачид болон ХКН-ын төлөөлөгчид Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы тухай мэтгэлцсэн нь

24

2018 оны 3 дугаар сарын 1-нд Женев дэх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний Эрхийн Зөвлөлийн 37-р чуулганы үеэр “Дотоод сэтгэлийн эрх чөлөөний төлөөх холбоод болон хувь хүмүүсийн зохицуулалт” (CAP LC) нь Хятадад шашны эрх чөлөөг үгүйсгэдэг тухай болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулган (CAG)-ы хэргийн талаар туслах арга хэмжээ зохион байгуулжээ. Олон улсын эрдэмтэд болон хүний эрх, шашин шүтэх эрх чөлөөг шинжээчдийн комисс, Хятадад харгис хавчлагад өртөж, Өмнөд Солонгос болон Европт орогнол хүссэн өргөдөл нь ихэвчлэн буцаагддаг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гишүүдийн хүнд нөхцөл байдлын талаар хэлэлцлээ...

Холбогдох агуулга