Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Олон улсын шашны эрх чөлөөний тайланд ТХБЧ-ы эсрэг хавчлагыг онцолжээ

54

2019 оны 6-р сарын 21-нд АНУ-ын Төрийн департамент Олон улсын шашны эрх чөлөөний 2018 оны тайланг Конгресст хүргүүлсэн бөгөөд тус тайланд улс орон бүрийн шашны эрх чөлөөний байдлыг өгүүлжээ. Энэхүү тайланд Хятад дахь шашны хүчирхийллийг онцлон, Христэд итгэгчид, Уйгурын исламын шашинтнууд, Төвөдийн буддын шашинтнууд гэх зэрэг итгэл үнэмшилтэй олон бүлгийн эсрэг Хятадын газрын эрчимтэй хяхалт хавчлагыг онцолсон байна. Бас Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы (ТХБЧ) эсрэг хяхалт хавчлагын талаар олонтоо дурджээ.

Холбогдох агуулга