Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы эсрэг хавчлагыг НҮБ-д дэлгэлээ ХКН яагаад шашин шүтлэгийг хавчдаг вэ?

25

6-р сарын 19-нд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлийн гучин наймдугаар чуулганы үеэр Итгэл Үнэмшилтэй Байх Эрхийн Төлөөх Хувь Хүн, Холбоодын Хамтралын (ИҮБЭТХХХХ) ерөнхийлөгч Тиерри Валл Хүний эрхийн зөвлөл дээр долоон ТББ-ыг төлөөлөн аман мэдэгдэл хийлээ. Энэхүү мэдэгдэлд Хятадын Коммунист Нам (ХКН) Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг тасралтгүй хяхаж хавчиж байгаа явдалд анхаарал хандуулахыг уриалж, мөн шашны эрх чөлөөг хүндлэн, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг хяхаж хавчихаа болихыг Хятадын засгийн газраас шаардсан байна.

Холбогдох агуулга

Онцлох мэдээ