“Тэр хот нуран унана” киноны клип: Хоёр нүүрт Фарисайчуудад яагаад золгүй вэ? (Монгол хэлээр)

648 |2018-06-12

Эх хувийг нь үзэх

Эзэн Есүс Фарисайчуудыг долоон золгүй явдлаар ялласныг Библид тэмдэглэсэн байдаг. Одоо үед шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчдын алхсан зам нь Фарисайчуудын зам бөгөөд тэд ч мөн адил Бурханы жигшил, гололтыг туулдаг. Тэгвэл яагаад Эзэн Есүс Фарисайчуудыг яллаж, хараасан бэ? Энэ нь үндсэндээ тэд Бурханыг эсэргүүцдэг хоёр нүүрт мөн чанартайгаас болсон, мөн тэд шашны зан үйл гүйцэтгэж, дүрэм журам мөрдөхөд л анхаарлаа хандуулж, Библи дэх дүрэм журам, хоосон сургаалыг тайлбарласан ба Бурханы үгийг хэрэгжүүлээгүй, Бурханы ямар ч тушаалыг дагаагүй, тэр ч бүү хэл Бурханы тушаалыг хаяснаас болсон юм. Тэдний хийсэн бүхэн нь Бурханы хүсэл, шаардлагатай бүрэн зөрчилдөж байлаа. Энэ нь Фарисайчуудын хоёр нүүрт мөн чанар байсан бөгөөд Эзэн Есүс тэднийг үзэн ядаж, хараасан үндсэн шалтгаан байв.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах