Бурханы эцсийн өдрүүд дэх анхааруулга “Тэр хот нуран унана” Христийн чуулганы кино (Монгол хэлээр)

Бурханы эцсийн өдрүүд дэх анхааруулга “Тэр хот нуран унана” Христийн чуулганы кино (Монгол хэлээр)

2024 |2018-10-30

Христэд итгэгч Чен Хуйзэ бол Хятад дахь гэр чуулганы хамтран зүтгэгч. Тэрээр чуулган нь үйлдвэр нээж байгааг харах бөгөөд ХКН-ын засгийн газарт бууж өгөхийн тулд Гурван-Өөрөө сүмд нэгдэхийг пастор нь итгэгчдэдээ уриална. Чуулганы пастор, ахлагч хоёр өөрсдийн байр суурь болон нэр алдрын төлөө ил далд тэмцэлдэж, атаа жөтөөнөөсөө болж тэмцэлдэн, чуулганаа хуваан бутаргана. Тэд мөн Зүүний Аянгыг эсэргүүцэж, үүнийг судлахад нь итгэгчдэдээ саад болохын тулд ХКН-ын засгийн газартай хүчээ нэгтгэнэ. Бас тэд хаанчлалын сайн мэдээг номлож байгаа ах эгч нарыг баривчлуулахаар цагдаад идэвх санаачлагатайгаар мэдээлнэ. Чен Хуйзэ ихээр гутран гуниглана; чуулган нь хэдийнээ Ариун Сүнсний ажлыг алдаж, Агуу Вавилоны адил шашны газар болон доройтож, Эзэнээр хараагдсан болохыг тэр ойлгоно. Тэгээд тэр Зүүний Аянгыг судалж, Бурханы ажил болон илрэлтийг эрж хайхаар шийдсэн юм.... Тэр аюул заналын ирмэг дээр шашны Вавилоноос зугтаж чадах болов уу?

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

"Энэ ведионы зарим материалыг:

“NASA”-аас авав"

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах