“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип: Бурханы мөрийг дагадаг хүмүүс л мөнх амийн замыг олж авч чадна (Монгол хэлээр)

“Хэн миний Эзэн бэ” кино клип: Бурханы мөрийг дагадаг хүмүүс л мөнх амийн замыг олж авч чадна (Монгол хэлээр)

776 |2018-09-29

Эх хувийг нь үзэх

Библи бол Бурханы үг болон биднийг амиар хангаж чадах хүний туршлага, гэрчлэлээр дүүрэн байдаг, энэ нь бидэнд маш ашиг тустай. Эзэн Есүс, “Би бол амилал ба амь мөн: Надад итгэдэг хүн үхсэн ч амьдарна: Амьд бөгөөд Надад итгэдэг хүн хэзээ ч үхэхгүй” (Иохан 11:25-26) гэсэн.Гэтэл яагаад 2000 жил өнгөрсөн ч Эзэнд итгэдэг, Библийг уншсан хүмүүсийн хэн нь ч мөнх амийг хүртээгүй юм бэ? Библид мөнх амь руу хөтлөх зам байдаггүй байж таарах уу?Эзэн Есүс Өөрийн золин аврах ажлыг хийхдээ хүн төрөлхтөнд мөнх амийн замыг өгөөгүй байж болох уу? Мөнх амийн замыг хүртэх чадвартай байхын тулд бид юу хийх ёстой вэ?

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах