Гагцхүү Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрснөөр Хургын мөрийг дагаж байна (Монгол хэлээр)

825 |2018-09-07

Эх хувийг нь үзэх

Шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчид нь Есүс бүхний нүгэлийн төлөө загалмайд хадагдсанаар хүн гэм нүглээсээ гэтэлгэгдсэнийг итгэгчдэд байнга номлодог. Хэрэв тэд Эзэн Есүсийг орхиж, Төгс Хүчит Бурханд итгэвэл энэ нь Есүсээс урваж, хаяж явсантай тэнцэнэ гэж номлоно. Баримт үнэхээр ийм гэж үү? Эзэн Есүс тэр үед Өөрийн ажлыг хийхээр ирэхэд ариун сүмийг орхиж, Эзэн Есүсийг дагагчдыг Ехова Бурханаас урвасантай адил гэж Иудейн Фарисайчууд буруутгаж байсан биз дээ? Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авах нь Бурханаас ухарсан, урвасан гэсэн үг үү? Эсвэл энэ нь Хурганы зам мөрийг дагаж, Бурханы авралыг олж авах уу? Бид энэ богино хэмжээний видеогоор эдгээр асуудлаар хамтдаа эрэл хийх болно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах