Сайн мэдээний кино “Хүлээлт” Эзэний дуу хоолойг бид хэрхэн сонсох вэ? (Монгол хэлээр)

2018-09-02

Ян Хоу’эн Хятад дахь гэр чуулганы пастор байлаа. Эзэн Есүс үүлнээс буун ирж, өөрийг нь тэнгэрийн хаанчлал руу аваачихыг тэвчээртэйгээр хүлээсэн байна. Үүний тулд тэр Эзэний төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж, Түүний нэрийг сахиж, үүлнээс бууж ирээгүй Эзэн Есүс нь хуурамч Христ юм гэж итгэж байв. Тиймээс Эзэний хоёр дахь ирэлтийн тухай номлох үедээ тэр үүнийг судлахаас татгалзсан юм.… Идэвхгүйгээр хүлээх зуурт нь үеэл Ли Жиаин түүнд Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн тухай сайн мэдээг танилцуулсан юм. Хэд хэдэн хүчтэй мэтгэлцээний дараа Ян Хоу’эн эцэстээ “харуулдан хүлээх” гэдгийн жинхэнэ утгыг ойлгож, Төгс Хүчит Бурхан бол өөрийнх нь олон жилийн турш хүлээсэн Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт мөн гэдгийг ойлгосон юм.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ ведионы зарим материалыг:

“NASA”-аас авав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах