Жаоюаний хэргийн ард илчлэгдсэн үнэн | ХКН-ын Христийн шашныг гүжирдсэн бодит жишээ (Монгол хэлээр)

Жаоюаний хэргийн ард илчлэгдсэн үнэн | ХКН-ын Христийн шашныг гүжирдсэн бодит жишээ (Монгол хэлээр)

1066 |2018-12-17

2014 онд ХКН, гэр чуулгануудыг бүрэн дарахад олон нийтийн дэмжлэгийг бий болгохын тулд Шандунь муж дахь 5/28 Жаоюаний зартай хэргийг санаатайгаар зохиосон бөгөөд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг яллаж, нэр төрийг нь гутаахын төлөө дэлхий дахинд худал хуурмагийг тараасан юм. Үүний үр дүнд үнэнийг мэдээгүй зарим талууд ХКН-ын суртал ухуулгад хууртжээ. ХКН-ын худал цуурхлыг нэг нэгээр нь задлан шинжилж, бодит баримтыг та бүхэнд ойлгомжтой болгож, Шаньдунь дахь Жаоюаний хэргийн ар дахь үнэнийг дэлхий нийтийн өмнө бүрэн илрүүлэхийн тулд энэ нэвтрүүлгээр уг хэргийг тойрсон хэд хэдэн томоохон эргэлзээг илчлэх болно.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах