Христийн сүмийн кино “Коммунизмын худал үгс” Трейлер (Монгол хэлээр)

Христийн сүмийн кино “Коммунизмын худал үгс” Трейлер (Монгол хэлээр)

714 |2018-09-30

Эх хувийг нь үзэх

Коммунизмын худал үгс гэдэг Христийн кино нь ХКН-ын засгийн газраас христэд итгэгчдийн эсрэг ашигладаг тархи угаалтын үнэн зөв тусгал юм. Жан Мингдао болон бусад долоон христэд итгэгчийг баривчилсны дараа, ХКН-ын цагдаа тэдний эсрэг хүнлэг бус аймшигтай тамлалт хэрэглэсэн юм. Тэд Бурханд найдаж, гэрчлэлд бат зогсдог. Бурханаас урвах өчилд гарын үсгийг нь хүчээр зуруулах гэж оролдохдоо ХКН-ын албаныхан, Нийгмийн шинжлэх ухааны академийн профессор, цагдаагийн академийн зааварлагчид, сэтгэл зүйч болон пасторууд ээлжлэн ажиллажээ: Тэд Жан Мингдао болон бусдынх нь тархийг хүчээр угаахын тулд бурхангүй үзэл, материализм, шинжлэх ухаан, Хятадын уламжлалт соёл болон бусад бүх төрлийн цуу яриа, худал хуурмагийг ашигладаг. Зэвсэг үгүй энэ дайнд, Жан Мингдао болон бусад нь ХКН-ын засгийн газрын эсрэг хүчтэй тулаанд Бурханд найдан, үнэнийг ашигласан юм.… Эцэстээ, үнэн худлыг ялж, шударга ёс хорон мууг дийлжээ.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах