Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн сүмийн хошин яриа “Хяналт” ХКН хүний эрхийг зөрчиж оргилдоо хүрчээ

Янз бүрийн цуврал шоу   781  

Танилцуулга

ХКН засгийн эрхэнд гарснаасаа хойш үргэлж шүүмжлэгчид рүү дайрч, шашин шүтлэгийг хяхаж хавчсаар ирсэн билээ. Хятадын ард түмнийг тогтмол хянахын тулд олон төрлийн үндэсний ажиглалтын сүлжээг байгуулахад ХКН асар их хөрөнгө зарцуулсан бөгөөд Христэд итгэгчдийг тандах явдал онц эрчимтэй байна. Олон үе шаттай утасны тандалт, интернэтийн тандалт, ажиглалтын камер нь тоо томшгүй олон Христэд итгэгчийг улайран баривчлах боломжийг ХКН-д олгож, үүнээс олон хүн гэр орноо орхин тэнүүчлэхээс аргагүйд хүрч, өөр олон хүн шоронд орж, зарим нь бүр тахир дутуу болж, амь насаа алдаад байна! Ажиглалт хэмээх бүлэг хошин яриа нь Хятадын “шашны эрх чөлөө” болон “үг хэлэх эрх чөлөө”-ний хоёр нүүртэй байдлыг илчилж, Хятад хэрхэн зөвт байдал руу дайрч, шашин шүтлэгийг хяхаж хавчихын тулд өндөр технологийн арга зам ашигладаг тухай нүгэлт нотолгоог танд үзүүлнэ.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд