Magtan duu 2019 “Чуулганы амьдрал баясалтай яа ”Хүүхдийн магтан дууны бүжиг

Magtan duu 2019 “Чуулганы амьдрал баясалтай яа ”Хүүхдийн магтан дууны бүжиг

10454 |2019-05-31

Ах эгч нар аа, Бурханы өмнө бид ирлээ.

Түүний үгийг идэж уух нь баясалтай яа.

Үнэнийг хэр гүн мэддэг маань Бурхан хардаггүй,

үнэн үгийг маань л Тэр таалдаг билээ.

Туршлагаа бид хуваалцаж, сурч мэдсэнээ түгээдэг

бие биеэ дэмжиж, гар гараасаа хөтлөлцөн урагшилдаг.

Үнэнийг бид ойлгон, өөрсдийгөө эргэцүүлж

завхрал, дутагдал олж хардаг билээ.

Чин сэтгэлээсээ бид залбирч,

Бурхантай зүрх сэтгэлээсээ ярилцдаг.

Бурханы үгийг нөхөрлөх тусмаа бид

Түүний үг ба үнэнийг улам их ойлгодог.

Бурханы хайрыг бид амссан билээ.

Чуулганы амьдрал ийм агуу баяслыг авчирдаг,

тэгээд амь маань алхам алхмаар өсдөг.

Христийн хаанчлал бол үнэхээр бидний гэр орон.

Бурханд хайртай хүмүүс Түүнийг үүрд магтана.

Бүх алдар Төгс Хүчит Бурханд байг!


Ах эгч нар аа, Бурханы өмнө бид ирлээ.

Түүний үгийг идэж уух нь баясалтай яа.

Бурханы үгийн тухай бид нөхөрлөж,

сурсан мэдсэнээ хуваалцах үедээ

Ариун Сүнсний гэгээрлийг олж авдаг билээ

Бурханы гэрэл бидний дээр цацардаг.

Чуулганы амьдрал ийм агуу баяслыг авчирдаг,

тэгээд амь маань алхам алхмаар өсдөг.

Христийн хаанчлал бол үнэхээр бидний гэр орон.

Бурханд хайртай хүмүүс Түүнийг үүрд магтана.

Бүх алдар Төгс Хүчит Бурханд байг!


Бурхан бүх зүйлийг бидэнд зориулан зохицуулдаг,

эдгээр нь биднийг төгс болоход тусалдаг.

Одоо бид Бурханы хүсэл, сэтгэлийг мэднэ,

үнэнийг олж авахыг маань л Бурхан хүсдэг.

Бурханы үг, үнэн хоёрыг хэрэгжүүлснээр бид

үнэн болон бодит байдлыг улам их олж авдаг.

Чуулганы амьдрал ийм агуу баяслыг авчирдаг,

Тэгээд амь маань алхам алхмаар өсдөг.

Христийн хаанчлал бол үнэхээр бидний гэр орон.

Бурханд хайртай хүмүүс Түүнийг үүрд магтана.

Бүх алдар Төгс Хүчит Бурханд байг!

Тэгээд амь маань алхам алхмаар өсдөг.

Христийн хаанчлал бол үнэхээр бидний гэр орон.

Бурханд хайртай хүмүүс Түүнийг үүрд магтана.

Бүх алдар Төгс Хүчит Бурханд байг!

Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд

үүргээ үнэнчээр биелүүлж, гэрчлэл хийе.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах