Сүнсээр болон үнэнээр Бурханд шүтэн мөргө | А каппелла – “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн”

Сүнсээр болон үнэнээр Бурханд шүтэн мөргө | А каппелла – “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн”

1635 |2017-09-13

Нэг л өдөр чи,

Бүтээгч цаашид

нууцлаг зүйл биш болсныг мэдрэх ба

Бүтээгч хэзээ ч чамаас нуугдаж байгаагүй,

Бүтээгч

хэзээ ч Өөрийн нүүрийг чамаас нуугаагүй,

Бүтээгч чамаас огтхон ч хол байгаагүй,

Бүтээгч цаашид чиний зөвхөн бодолдоо байнга хүсэн хүлээдэг ч

мэдрэмжээрээ хүрч чаддаггүй байсан Нэгэн биш,

Тэр үнэхээр бодитоор чиний баруун зүүн талд хамгаалан зогсож,

чиний амийг хангаж, хувь заяаг хянадаг гэдгийг мэдрэх болно.

Тэр алс хол тэнгэрийн хаяанд байдаг биш

мөн Тэр Өөрийгөө үүлэн дунд өндөрт нуугаагүй.

Тэр чиний яг хажууд байж, бүх зүйлийг чинь зааж чиглүүлсэн,

Тэр бол чамд байгаа бүх зүйл бөгөөд

Тэр бол чамд байгаа цорын ганц зүйл юм.

Тийм Бурхан,

зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг хайрлаж,

Түүнээс зүүгдэж, Түүнийг чанга тэвэрч, Түүнийг гайхан биширч,

Түүнийг алдахаас айж,

Түүнээс цаашид татгалзахгүй байж, Түүнд цаашид дуулгаваргүй байхгүй байх,

эсвэл Түүнээс цаашид бултахгүй

Түүнийг хол байлгахгүй байх боломжийг чамд олгодог.

Чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнд анхаарал тавьж, Түүнд дуулгавартай байж,

Түүний чамд өгсөн бүхний ачийг хариулж, Түүний ноёрхолд буулт хийх юм.

Чи цаашид Түүгээр удирдуулж,

хангагдаж, хянуулж, хамгаалагдахаас татгалзахгүй,

мөн Түүний чамд тушаасан, зааварчилсан зүйлээс цаашид татгалзахгүй.

цаашид татгалзахгүй.

Чиний хүсдэг бүхэн чинь

Түүнийг л дагаж, Түүний баруун зүүн талд Түүний хажууд алхах бөгөөд

чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнийг өөрийн цорын ганц Эзэн,

өөрийн цорын ганц Эзэн, өөрийн цорын ганц Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөх билээ.

Чи цаашид

Чи цаашид

Чи цаашид

Чи цаашид

Түүгээр удирдуулж, хангагдаж, хянуулж, хамгаалагдахаас татгалзахгүй,

мөн Түүний чамд тушаасан, зааварчилсан зүйлээс

цаашид татгалзахгүй.

цаашид татгалзахгүй.

цаашид татгалзахгүй.

цаашид татгалзахгүй.

Чиний хүсдэг бүхэн чинь

Түүнийг л дагаж, Түүний баруун зүүн талд Түүний хажууд алхах бөгөөд

чиний хүсдэг бүхэн чинь Түүнийг өөрийн цорын ганц Эзэн,

өөрийн цорын ганц Эзэн,

өөрийн цорын ганц Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөх билээ.

Чиний хүсдэг бүхэн чинь

Түүнийг л дагаж, Түүний баруун зүүн талд Түүний хажууд алхах бөгөөд

өөрийн цорын ганц Эзэн, өөрийн цорын ганц Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөх билээ.

хүлээн зөвшөөрөх билээ.

"Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл"-ээс

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах