“Бурханы хүмүүсийн залбирал” Залбиралын магтан дуу (дууны үгтэй)

910 |2020-01-07

I

Бурханы хүмүүс Түүний сэнтийд өргөгдөж,

зүрхэндээ залбирлаа тээнэ.

Бурхан Өөр лүү нь ирэгсдийг бүгдийг ивээж,

тэд бүгд гэрэлд амьдарна.

Бурханы хүслийг бүрэн мэдэхийн тулд

Түүний үгийг гэрэлтүүлэхийг Ариун Сүнсэнд залбир.

Бүх хүмүүс Бурханы үгийг хайрлаж,

Түүнийг хайж ирэх болтугай.

Бидний зан чанар өөрчлөгдөхийн тулд

Бурхан нигүүлслээ илүү өгөх болтугай.

Зүрх оюун маань Бурхантай нэг болохын тулд

Тэр биднийг төгс болгох болтугай.

Бурханы өмнө үүргээ биелүүлэхийн тулд

Тэр биднийг сахилгажуулах болтугай.

Бурханы үгийг зааж гэрчлэхэд

Ариун Сүнс биднийг өдөр тутам дагуулаг.

II

Бүх хүмүүс сайныг муугаас ялгаж,

үнэнийг үйлдэл болгох болтугай.

Бурхан мууг үйлдэгсдийг шийтгэж,

Түүний чуулган амар тайван байг.

Бүх хүмүүс хамгаас эелдэг зөөлөн Бурханд

үнэн хайраа өргөх болтугай.

Бид бүхнээ Бурханд өгөхийн тулд

Тэр бүх саадыг зайлуулах болтугай.

Бурхан зүрхийг минь холдуулалгүй

Өөрийн хайран дотор байлгаасай.

Бурханаар сонгогдсон нэгэн нь Түүний оршихуйд ирээсэй.

Алдрыг олсон Бурханыг бүгд магтан дуулах болтугай.

Бурхан Өөрийн хүмүүстэй хамт байж,

биднийг хайрандаа байлгаасай.

Бурхан Өөрийн хүмүүстэй хамт байж,

биднийг хайрандаа байлгаасай.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Санал болгож буй видеонууд:

“Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө” (lyrics)

https://mn.godfootsteps.org/videos/effect-of-true-prayer-lrc.html

“Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь” (lyrics)

https://mn.godfootsteps.org/videos/offering-most-precious-sacrifice-lrc.html

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах