Магтан дууны бүжиг “Бурханы агуу ажил гүйцэлдсэнийг магтъя”

2024-03-27

Эцсийн өдрүүдэд Христ үг ашиглан хүн төрөлхтнийг шүүж,

шинэ эрин үе буюу Хаанчлалын эрин үеийг нээдэг.

Бүх зүйл Бурханы үгээр шинэчлэгдэж,

бүгд үзэсгэлэнтэй сайхан, шинэ болсон.

Бүх зүйл сэргэж, бүгд шинэчлэгдэн, өөрчлөгджээ.

Бид баярлан хөөрч, Бурханыг магтан дуулдаг.

Бидний магтаалын чимээ тэнгэр даяар цуурайтдаг.

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлж,

Бурханы зөвт зан чанарыг илчилсэн.

Бурханы ардууд Бурханы өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж,

шүүлтийг нь хүлээн авч, ариусгагддаг.

Шалгалт, бэрхшээлийн үеэр Бурханы үг биднийг замчилж,

бид гэрчлэл хийж, Бурханы сайшаалыг хүртдэг.

Бурханы үйлийг тунхаглаж, гэрчлэхийн тулд

Бурханы даалгаврыг хүлээн авсан маань нэр төрийн хэрэг.

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Бурханы үг мэргэн агаад төгс хүчтэй;

хүн ойлгоход хэцүү, бид бүрэн үнэмшсэн.

Бурханы үг бүхнийг гүйцэлдүүлдэг,

бүх хүнийг төрлийнх нь дагуу ангилдаг.

Бурханыг хайрладаг хүмүүс Бурханыг үргэлж дуулгавартай дагадаг байхад

Бурханыг эсэргүүцэгчид бүгд устгагдана.

Бид Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухааныг магтана,

Бурханы зөвт зан чанарыг магтана.

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Бурханы ардууд бүгд Бурханыг гэх магтаалаар бялхаж байна!

Бурханы агуу ажил гүйцэлдсэнийг магтъя,

Бурхан бүлэг ялагчдыг бий болгосон.

Бурханы сонгосон хүмүүс шинжилтийг нь хүлээн авч,

өөрсдийнхөө байран дээрээс үүргээ биелүүлдэг.

Хамаг зүрх, сэтгэлээрээ Бурханыг хангалуун байлгахаар оролддог.

Бурханыг хайрладаг хүмүүс Бурханаар төгс болгуулна.

Бүх ертөнц зөв шударга, ариун байдлаар бялхана,

хаанчлал үзэсгэлэнтэй сайхан, үргэлжид шинэ байна.

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Магтсан дуу минь хэзээ ч төгсөхгүй.

Өө Бурханыг магтъя! Өө уухайлъя! Өө дуулъя!

Магтсан дуу минь хэзээ ч төгсөхгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах