Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн чуулганы магтан дуу “Амийн гэрчлэл”

Янз бүрийн цуврал шоу   917  

Танилцуулга

Нэг л өдөр би ХКН-д баригдаж, хавчигдаж магадгүй,

энэ зовлон нь зүрх сэтгэлдээ миний мэддэг

зөвт байдлын төлөө юм.

Амь минь нүд ирмэхийн зуурт үгүй болсон ч,

эцсийн өдрүүдийн Христийг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгээ

би бахархалтай хэлэх л болно.

Хаанчлалын сайн мэдээ өргөжих агуу үйл явдлыг

үзэж чадахгүй байлаа ч,

хамгийн сайн хүслээ өргөх болно.

Хаанчлалын өдөр биелэхийг харж чадахгүй байлаа ч,

өнөөдөр би Сатаныг шившиглэж чадна,

тэгээд зүрх сэтгэлд минь баясал, амар амгалан дүүрнэ.

Бурханы үг дэлхий даяар түгж,

гэрэл хүмүүсийн дунд гарч ирлээ.

Христийн хаанчлал бий болж,

бэрхшээл дунд байгуулагдлаа.

Харанхуй өнгөрөх гэж байна, зөвт үүрийн гэгээ ирлээ.

Цаг хугацаа, бодит байдал Бурханд гэрчлэл хийлээ.


Хэрвээ би амиа өргөвөл,

Бурханд цаашид гэрчлэл хийж чадахгүй,

гэсэн ч хаанчлалын сайн мэдээ

үй түмэн итгэгчдээр дамжин түймэр мэт түгсээр байна.

Бартаат энэ замаар хэр хол алхаж чадахаа мэдэхгүй ч,

Бурханыг хайрлах сэтгэл зүрхээ өргөхөд

бэлэн л байх болно.

Түүний эцсийн өдрүүдийн ажилд гэрчлэл хийж,

Түүний хүслийг газар дээр гүйцэлдүүлж,

үнэнийг түгээхэд өөрсдийгөө зориулах нь

бидний нэр төрийн хэрэг билээ.

Хайлуулж гарсан цэвэр алт мэт бэрхшээлд шантралгүй,

Сатаны нөлөөнөөс гадуур

бүлэг ялгуусан цэрэг бий болно.

Бурханы үг дэлхий даяар түгж,

гэрэл хүмүүсийн дунд гарч ирлээ.

Христийн хаанчлал бий болж,

бэрхшээл дунд байгуулагдлаа.

Харанхуй өнгөрөх гэж байна, зөвт үүрийн гэгээ ирлээ.

Цаг хугацаа, бодит байдал Бурханд гэрчлэл хийлээ.


Бурханы үг дэлхий даяар түгж,

гэрэл хүмүүсийн дунд гарч ирлээ.

Христийн хаанчлал бий болж,

бэрхшээл дунд байгуулагдлаа.

Харанхуй өнгөрөх гэж байна, зөвт үүрийн гэгээ ирлээ.

Цаг хугацаа, бодит байдал Бурханд гэрчлэл хийлээ.

Бурханы үг дэлхий даяар түгж,

гэрэл хүмүүсийн дунд гарч ирлээ.

Христийн хаанчлал бий болж,

бэрхшээл дунд байгуулагдлаа.

Харанхуй өнгөрөх гэж байна, зөвт үүрийн гэгээ ирлээ.

Цаг хугацаа, бодит байдал Бурханд гэрчлэл хийлээ.

Цаг хугацаа, бодит байдал Бурханд гэрчлэл хийлээ.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд