“Дөнгөө эвдээд гүй” киноны хэсэг: Библи дэх бүхэн Бурханы үг үү?

764 |2018-10-02

Эх хувийг нь үзэх

Эзэнд итгэдэг олон шашны хүмүүсийн адилаар Ли ахлагчид үргэлж “Библи дэх бүхэн Бурханы онгодыг хүртсэн”, “Библи бол Бурханы үг”, “Библи Бурханыг төлөөлдөг” хэмээн санагддаг байлаа. Эдгээр үзэл нь эртнээс түүний итгэлийн үндсийг бүрдүүлсэн байна. Эдгээр нь түүний зүрх сэтгэлд байр сууриа олж, үнэн замыг судлахад саад болоод зогсохгүй, үнэн замыг хүлээн зөвшөөрөхөөс нь сэргийлсэн хүлээс болжээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы номлогчид, Ли ахлагчид Бурханы үгийн тухай тэвчээртэйгээр уншиж өгөн, түүнтэй үнэний тухай нөхөрлөхөд тэрээр Библи бүхэлдээ Бурханы онгодыг хүртсэн бус, мөн Бурханы үгс ба хүний үгсийг агуулдаг болохыг эцэст нь ойлгов. Ли ахлагч одоо шашны эдгээр үзлийн хүлээс, дөнгөнөөс чөлөөлөгдсөн байлаа.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах