Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Бурханы нэр өөрчлөгдсөн ?!” киноны клип: Бурханы нэр үнэхээр өөрчлөгдөхгүй юү (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   673  

Танилцуулга

Шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчид нь итгэгчдэд байнга Эзэн Есүсийн нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй бөгөөд зөвхөн Эзэн Есүсийн нэрэнд найдах замаар бид аврагдах болно гэж номлодог. Иймэрхүү үзэл бодол нь үнэнтэй нийцдэг үү? Ехова Бурхан:“Надаас өмнө Бурхан байгаагүй, Миний дараа ч байхгүй. Би зөвхөн Би л Ехова мөн; Надаас өөр аврагч байхгүй.” (Исаиа 43: 10-11). гэж хэлсэн. Нигүүлслийн эринд махбод болсон Бурхан Есүсийн нэрийг авчээ. Бурхан өөрчлөгддөггүй учраас Түүний нэр өөрчлөгдөнө гэж үү? Цаашлаад, Бурхан эцсийн өдрүүдэд шинэ нэртэй болохыг Илчлэлд зөгнөсөн байдаг, иймээс энэ бүхэн юу гэсэн үг вэ? Олон хүмүүс энэ асуудалд төөрөгддөг боловч энэ богино хэмжээний видео танд үнэнийг илчлэх болно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд