Христийн сүмийн кино “Сайн мэдээний элч” Загалмай үүрч хаанчлалын сайн мэдээг түгээх (Монгол хэлээр)

Христийн сүмийн кино “Сайн мэдээний элч” Загалмай үүрч хаанчлалын сайн мэдээг түгээх (Монгол хэлээр)

2270 |2019-01-20

Христэд итгэгч Чэн Ишин олон жилийн турш Эзэнд итгэсэн бөгөөд эцсийн өдрүүд дэх Эзэний эргэн ирэлт буюу Төгс Хүчит Бурханыг угтан авах хувьтай байлаа! Төгс Хүчит Бурханы үгээс тэрээр, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы шаргуу хүслийг, мөн түүнчлэн бүтээгдсэн зүйлийн үүрэх ёстой үүрэг, хариуцлагыг ойлгож авсан юм, иймээс тэр сайн мэдээ түгээж, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг гэрчилж эхэлжээ. Үүнийг хийх зуураа тэрээр олон хот, муж руу аялж, шашны хүрээний дарангуйлал, гололтыг ахин дахин амсаж, мөн түүнчлэн ХКН-ын засгийн газрын мөрдлөг, хавчлагыг амссан. Тэр ихээхэн зовлон туулсан хэдий ч, Бурханы үгийн удирдамж дор үүргээ биелүүлж, аюулаас айлгүй зоригтойгоор урагшилдаг...


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах